Beroeps- of bedrijfsgoederen overdragen na overlijden

13 jun, 2024 | Advocaten
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Wanneer een vader overlijdt en zijn zoon het bedrijf wil overnemen, zijn verschillende zaken die uitgezocht moeten worden. In deze casus is de situatie als volgt: Vader heeft een echtgenote, maar geen testament opgesteld. Daardoor komt de nalatenschap terecht bij de echtgenote. De zoon heeft vervolgens recht op zijn erfdeel, maar kan dit pas opeisen als de echtgenote van vader is overleden.

Toestemming nodig

Als de zoon het bedrijf wil voortzetten dan heeft hij toestemming nodig van vaders echtgenote. Zij moet dan de bedrijfsgoederen overdragen. Is de echtgenote het daar niet mee eens, dan kan de zoon binnen een jaar na overlijden van vader een verzoek doen bij de kantonrechter. Je moet dit dus snel regelen, want de termijn is vrij kort.

Waar wordt er naar gekeken?

Waar kijkt de kantonrechter naar wanneer je een verzoek neerlegt?

 1. Belang
  Zoon zal moeten aantonen wat het zwaarwegende belang is van hem.
 2. Gevolgen wanneer verzoek wordt afgewezen
  Wordt zoon bemoeilijkt in de bedrijfsvoering als het verzoek wordt afgewezen?
 3. Overige erfgenamen
  Zijn er nog meer erfgenamen betrokken?
 4. Redelijke prijs
  Wat is een redelijke prijs voor de bedrijfsgoederen? Welke prijs kan de zoon betalen?

Let op: De kantonrechter kan ook andere voorwaarden stellen aan de overdracht van bedrijfsgoederen.

Kan iedereen zo’n verzoek doen tot overname van bedrijfsgoederen?

Een kind van overleden ouder kan dit verzoek doen, maar in de wet staat ook dat een stiefkind een dergelijk verzoek kan doen. Daarnaast kan de echtgenoot verzoek doen van overdracht van beroeps- of bedrijfsgoederen aan zichzelf.

Zit je zelf in zo’n situatie? Wij brengen je graag in contact met een goede advocaat. Vul ons contactformulier in en dan bellen we je zo snel mogelijk terug.