Aantal rechtszaken gedaald door de coronacrisis

9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

Corona heeft een grote invloed gehad op de rechtspraak in Nederland. Uit jaarcijfers van de Raad voor de Rechtspraak is gebleken dat er vorig jaar 170.000 minder rechtszaken werden afgehandeld dan in het jaar daarvoor. Dit komt neer op een daling van 11%.

Uitstel zaken en minder ingediend

Volgens de Raad voor de Rechtspraak werden er vanwege corona niet alleen veel zaken uitgesteld, maar werden ook veel minder zaken ingediend. Ook hebben de coronamaatregelen invloed gehad op de tijd waarin zaken konden worden behandeld en het inzetten van personeel bij de rechtbanken.

De cijfers

Nadat het coronavirus vorig jaar in Nederland is uitgebroken konden veel fysieke zittingen in de eerste maanden daarna niet doorgaan. In totaal zijn er bijna 1,4 miljoen zaken wel afgehandeld. Ruim 75% van die zaken gingen over civielrechtelijke geschillen over handels- en familiekwesties. 17% ging over strafzaken en 7% over vreemdelingenzaken.

Straf en misdrijfzaken

Ruim 3000 strafzaken en 14.000 misdrijfzaken konden niet worden behandeld. Dit heeft voor grote achterstanden gezorgd. Deze achterstanden zijn inmiddels voor het grootste deel weggewerkt en zullen naar verwachting aan het eind van dit jaar helemaal zijn ingelopen.

Wrakingsverzoeken

In 2020 zijn verder 675 wrakingsverzoeken ingediend. Dit zijn zaken waarbij gevraagd wordt een rechter te laten vervangen door een andere rechter omdat er vermoedens zijn dat de rechter partijdig is. Van de ingediende wrakingsverzoeken zijn in totaal zeventien gegrond verklaard. Dat komt neer op 2,5%. Het gemiddelde ligt op ongeveer 3%.