Huur jij een woning, dan heb je een huurcontract. Het kan gebeuren dat de verhuurder op een gegeven moment besluit om dit huurcontract op te zeggen. Krijg je te maken met zo’n huuropzegging, dan kun je hier als huurder bezwaar tegen maken. Dit kan ervoor zorgen dat de verhuurder uiteindelijk naar de rechter moet om het huurcontract te kunnen beëindigen.

Wanneer mag het huurcontract worden opgezegd?

Een verhuurder mag de huur niet zomaar opzeggen. Hij/zij moet zich hierbij aan strenge regels houden. Ook het soort contract dat je hebt is belangrijk. Hebben jullie een tijdelijke huurovereenkomst afgesloten, dan mag de verhuurder dit contract na de afgesproken periode opzeggen. Hij/zij moet je dit wel minimaal een maand van te voren laten weten, zodat je tijd hebt om op zoek te gaan naar iets anders. Doet de verhuurder de opzegging niet op tijd, dan blijft de huurovereenkomst gewoon doorlopen en heb je een vast huurcontract.

Bij een vast contract zijn de regels strenger. Zo moet de verhuurder een goede reden hebben om de huur op te zeggen. Er zijn een aantal geldige redenen. Zo mag het contract worden opgezegd als:

  • De huurder zich niet aan de betalingsverplichting houdt of overlast veroorzaakt.
  • De verhuurder de woning dringend zelf nodig heeft.
  • De verhuurder de woning wil aanpassen aan het bestemmingsplan van de gemeente.
  • De huurder niet akkoord gaat met een redelijk aanbod van de verhuurder voor het afsluiten van een nieuw huurcontract.
  • Er sprake is van kamerverhuur en het belang om dit te beëindigen groter is dan het belang van de huurder.

Hoe maak je bezwaar tegen de opzegging van het huurcontract?

Krijg jij te horen dat de verhuurder het huurcontract wil opzeggen en ben je het niet eens met de reden die hiervoor wordt aangegeven, dan kun je bezwaar maken tegen de opzegging. Dit doe je door een aangetekende bezwaarbrief naar de verhuurder te sturen. Hierin geef je duidelijk aan waarom je het niet eens bent met de opzegging. Het schrijven van zo’n bezwaarbrief kan best lastig zijn. Daarom kun je hier een voorbeeldbrief downloaden. Als je deze aanpast op jouw situatie heb je een keurige brief die je aangetekend kan versturen.

valsheid in geschrifte

Download onze voorbeeldbrief voor bezwaar maken tegen huuropzegging

Of bel ons voor vragen op 088-6002807
gebruikelijke belkosten

Ik maak bezwaar. En dan?

Heb jij jouw bezwaar naar de verhuurder toegestuurd, dan is het aan de verhuurder om te besluiten of hij/zij het hiermee eens is of niet. Zo niet, dan kan de verhuurder naar de rechter stappen om het huurcontract alsnog te beëindigen. Je krijgt dan een dagvaarding waarin staat wanneer je bij de kantonrechter wordt verwacht. Hier mogen jullie allebei jullie verhaal doen. De rechter zal besluiten wie er gelijk heeft. Je bent bij dit soort zaken niet verplicht om een advocaat mee te nemen, maar het kan wel helpen. Advocaten kunnen vaak duidelijker uitleggen hoe de vork in de steel zit en weet precies wat de rechter belangrijk vindt. De kans van slagen is daardoor vaak groter als je een advocaat inschakelt om je hierbij te helpen.

Op zoek naar een goede,betaalbare advocaat?

Moet jij voor de rechter verschijnen en wil je graag de hulp inschakelen van een advocaat? Wij weten precies wie jou het beste kan helpen. Neem contact op met onze juridische medewerkers en zij brengen je vrijblijvend in contact met een goede en betaalbare advocaat bij jou in de buurt. Je kunt hen bereiken op 088-6002807 (gebruikelijke belkosten) of via het contactformulier op onze site.