Komt er een rechtszaak, dan krijg je ook te maken met proceskosten. Onder deze proceskosten vallen onder andere de advocaatkosten, griffiekosten en kosten voor bijvoorbeeld deskundigen en getuigen die nodig zijn bij de zaak. Bij civiele zaken (rechtszaken tussen burgers onderling) of bestuursrechtelijke zaken zijn de proceskosten in eerste instantie voor jezelf. Gaat het om een ontslagzaak, dan kan vaak een groot gedeelte van de kosten worden verhaald op de werkgever. Toch is dit geen zekerheid. Hou er dus altijd rekening mee dat je deze kosten zelf moet betalen of voorschieten. Het is uiteindelijk aan de rechter om te bepalen wie de proceskosten moet gaan betalen. In sommige gevallen bepaalt de rechter dat de verliezende partij de proceskosten (gedeeltelijk) moet vergoeden.

Proceskostenveroordeling

Een proceskostenveroordeling betekent dat de rechter bepaalt dat de verliezende partij de proceskosten voor zijn rekening neemt. In een bestuursrechtelijke zaak krijgt je de proceskosten altijd vergoed als je wint. Het is wel belangrijk om dit wel aan de rechter te vragen. Doe je dat niet, dan draai je hier alsnog zelf voor op. In een civiele zaak bekijkt de rechter per zaak of de proceskosten vergoed moeten worden. De rechter kan ook beslissen dat beide partijen hun eigen kosten betalen. Ben jij de verliezende partij en heb jij een advocaat op basis van een toevoeging, dan betekent dit nog niet meteen dat je wordt vrijgesteld van de proceskostenveroordeling. Bepaalt de rechter dat jij de proceskosten van de tegenpartij moet betalen, dan ben je dit ook verplicht. Hoe hoog je inkomen is, doet hierbij niet ter zake. De toevoeging geldt dus echt alleen voor jouw eigen advocaatkosten.

Wat valt onder de proceskosten?

Niet alle gemaakte kosten vallen onder de proceskosten. Rechters zijn vrij om te bepalen wat en hoeveel er vergoed wordt. Voor het vaststellen van de kosten zijn modellen gemaakt, al mag de rechter zelf bepalen of hij deze ook gebruikt. Zo wordt het salaris van de advocaat bijvoorbeeld vastgesteld aan de hand van het liquidatietarief. De verschillende werkzaamheden van de advocaat en de zwaarte van de zaak worden beoordeeld. Vervolgens worden punten toegekend voor alles wat de advocaat heeft gedaan. Al deze punten bij elkaar staan weer voor een bepaald bedrag. Ook al krijgt de tegenpartij dus een proceskostenveroordeling, dan kan het alsnog zo zijn dat je een deel van de kosten zelf betaalt. Globaal vallen de volgende kosten onder de proceskosten:

  • Salaris van advocaat of deurwaarder;
  • Deurwaarderskosten (om de tegenpartij te dagvaarden);
  • Onkosten voor getuigen of deskundigen;
  • Reis- en verblijfskosten;
  • Griffierechten (kosten voor starten van een procedure);
  • Dagvaardingskosten;
  • Uittreksels.