Bij de aankoop van een appartement koop je als het ware een stuk van een gebouw. Naast het gebruik van jouw appartement krijg je ook het gebruiksrecht over gezamenlijke onderdelen van het pand. Hierbij kan je denken aan de ontvangsthal, het trappenhuis, de galerij en de binnentuin. Daarnaast ben je als appartementseigenaar automatisch lid van een Vereniging van Eigenaren en zijn de regels van de VvE van toepassing.

Laat je altijd goed informeren over jouw rechten en plichten bij de aankoop van een appartement. Ook bij geschillen is het verstandig om een advocaat in te schakelen die kennis heeft van het appartementsrecht. Zo ben je er zeker van dat alles goed wordt geregeld.

Vereniging van Eigenaren

Bij de aankoop van een appartement word je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Lidmaatschap is dus niet vrijwillig. Dit automatische lidmaatschap brengt rechten en verplichtingen met zich mee. Deze rechten en plichten zijn wettelijk bepaald. Daarnaast zijn belangrijke bepalingen vastgelegd in een splitsingsakte.

Een VvE bestaat uit twee organen, namelijk het bestuur en de algemene ledenvergadering (ALV). Is er sprake van een kleine VvE? Dan bestaat het bestuur vaak uit een aantal eigenaren van de appartementen. Is de VvE groter, dan wordt deze doorgaans bestuurd door professionele bestuurders. Het bestuur beheert de kas en houdt de administratie bij. De algemene ledenvergadering neemt de beslissingen.

De begroting

Eén van de belangrijkste onderdelen waar een besluit over moet worden genomen is de begroting. Als lid van de VvE betaal je hiervoor een maandelijkse bijdrage. Daarnaast beslist de VvE ook over bijvoorbeeld onderhoud van het gebouw.

In een VvE zijn de leden het niet altijd met elkaar eens. Dit kan tot vervelende situaties leiden. Bijvoorbeeld wanneer de VvE besluit een dure renovatie verplicht stellen. Of als een appartementseigenaar uit het gebouw zijn woning verhuurt en dit tot overlast leidt. Hoe zorg je in zulke situaties dat jouw rechten als appartementseigenaar overeind blijven? Zorg dat je de hulp inschakelt van een advocaat die thuis is in het appartementsrecht.

Advocaat appartementsrecht

Een advocaat die is gespecialiseerd in het appartementsrecht weet wat jouw rechten en plichten zijn. En, zeker zo belangrijk, een advocaat weet hoe jouw rechten moeten worden veiliggesteld. Want recht hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen.

Laagste Advocatentarief werkt samen met ervaren advocaten die zijn gespecialiseerd in het appartementsrecht. Neem contact met ons op. Wij kunnen jou helpen bij het vinden van een deskundige advocaat bij jou in de buurt met het laagste uurtarief. Wij zijn op werkdagen tussen 9.00-17.15 ook bereikbaar op 088-6002807 (gebruikelijke belkosten) voor gratis juridisch advies.