Als huurder van een woning heb je behoorlijk wat rechten maar ook best wat plichten. Veel regels binnen het huurrecht van een woonruimte zijn van zogenaamd dwingend recht. Dat betekent dat de regels uit de wet gelden, ondanks dat je misschien andere afspraken hebt gemaakt in het huurcontract. De afspraken uit het huurcontract zijn dan niet geldig. Je kunt tegen een hoop dingen aanlopen. Wij leggen je graag uit waar het in de praktijk nogal eens mis gaat.

All-in huurprijs is niet handig

Als in jouw huurcontract één vaste prijs staat, voor alle diensten, dan noemen we dat een all-in huurprijs. In deze prijs is dus niet uitgesplitst hoe het huurbedrag is opgebouwd. Zo is niet zichtbaar welk gedeelte van de huur de servicekosten zijn. Dit kan lastig zijn. Want wanneer je huur verhoogd wordt kan niet bepaald worden wat de kale huurprijs is. Een huurverhoging kan in dat geval ook niet worden doorgevoerd want die wordt altijd gebaseerd op de kale huurprijs. Ook kun je met een all-in prijs niet controleren of de huurprijs hoger is dan de wettelijke huur voor jouw woning en kun je geen huurtoeslag aanvragen. Het is daarom altijd verstandig om een all-in prijs te laten splitsen.

Hou de jaarlijkse huurverhoging in de gaten!

Als je in het huurcontract hebt afgesproken dat de huur jaarlijks wordt verhoogd dan ben je deze indexatie of huurverhoging verschuldigd. Vaak spreek je in het contract tevens af per welke datum en met welk percentage de huur verhoogd wordt. Vergeet je de huurverhoging te betalen? Dan heb je een huurachterstand. Dit kan leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst. Er gleden ook nog wettelijke regels:

  • Woon je in een sociale huurwoning? Dan moet de verhuurder de huurverhoging minimaal 2 maanden van te voren schriftelijk aankondigen. 
  • Voor een vrijesectorwoning (voorheen geliberaliseerde huurwoning genoemd) geldt geen vaste periode. De verhuurder is niet verplicht de huurverhoging aan te kondigen. Je moet de huur zelf verhogen zoals afgesproken in het contract. Wel gelden er regels voor het maximumpercentage. Ook al is daarover iets anders afgesproken in het huurcontract.

Tip:
Heb jij een huurverhoging van de verhuurder ontvangen en ben jij het hier niet mee eens? Download onze gratis voorbeeldbrief bezwaar huurverhoging, pas deze aan en maak bezwaar!

Opzegging of aanzegging van een tijdelijk huurcontract

Heb je een tijdelijk huurcontract? Dan moet de verhuurder deze op tijd opzeggen of aanzeggen. Dit geldt ook als er al een einddatum in het contract vermeld staat. De aanzegtermijn is minimaal 1 en maximaal 3 maanden vóór de einddatum van het contract. Bij een te vroege aanzegging moet de verhuurder de huur nogmaals opzeggen binnen de 3 maanden termijn. Bij een te late opzegging, ook al is dat maar één dag, kan de verhuurder niets meer. Jouw contract wordt dan automatisch verlengd.