Is er sprake van ontslag om bedrijfseconomische redenen, dan zal een werkgever altijd eerst afscheid moeten nemen van uitzendkrachten en flexkrachten. De uitzendkrachten worden niet meer opgeroepen en contracten mogen niet meer worden verlengd. Is dit niet voldoende om de problemen op te lossen, dan kan de werkgever ervoor kiezen om een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV. De werkgever moet met cijfers laten zien dat het inderdaad slecht gaat met het bedrijf. Is dit volgens het UWV het geval, dan wordt het ontslag goedgekeurd. Hierbij mag een werkgever niet zomaar zelf de medewerkers uitkiezen voor wie hij een ontslagvergunning aanvraagt. Hij moet zich houden aan het afspiegelingsbeginsel.

Hoe werkt het afspiegelingsbeginsel?

Is er sprake van ontslag om bedrijfseconomische redenen en wordt er een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV, dan is de werkgever dus verplicht om het afspiegelingsbeginsel toe te passen. Hiermee wordt gekeken wie er in aanmerking komt voor ontslag. Maar hoe doe je dit? Eerst worden alle werknemers die dezelfde functie (of nagenoeg dezelfde functie hebben) verdeeld in leeftijdsgroepen. De leeftijdsgroepen die worden aangehouden zijn:

  • 15 tot 25 jaar
  • 25 tot 35 jaar
  • 35 tot 45 jaar
  • 45 tot 55 jaar
  • 55 jaar en ouder

Nadat dit is gedaan, moeten de ontslagen zo eerlijk mogelijk over de leeftijdsgroepen worden verdeeld, zodat de leeftijdsopbouw binnen het bedrijf ongeveer gelijk blijft. Bij iedere leeftijdsgroep wordt gekeken wie er het laatst is bij  gekomen. Dit is degene die ontslag zou moeten krijgen. Dit heet het last in first out principe.

Moet een werkgever zich altijd aan het afspiegelingsbeginsel houden?

Ja, in principe moet de werkgever zich hier inderdaad altijd aan houden. Toch zijn er een paar uitzonderingen. Zo hoeft de werkgever dit niet te doen als het bedrijf gaat sluiten of er een hele functiegroep komt te vervallen (als bijvoorbeeld een afdeling wordt opgeheven). Ook als er een unieke functie vervalt is het vrij duidelijk wie hier onder valt. Daarnaast kan een werkgever van de regels afwijken als een werknemer onmisbaar is of een extra zwakke positie heeft op de arbeidsmarkt.

Check het afspiegelingsbeginsel!

Verwacht niet dat het UWV uit zichzelf zal controleren of de werkgever zich wel aan het afspiegelingsbeginsel heeft gehouden. Check dit altijd zelf. Is er voor jou een ontslagvergunning aangevraagd? Controleer dan eerst of jij wel degene bent die ontslagen zou moeten worden. Is dit niet het geval? Geef dit dan heel duidelijk aan in jouw bezwaar richting het UWV. Zo kun je het ontslag misschien alsnog voorkomen.

Hulp nodig bij bezwaar indienen?

Het indienen van het bezwaar tegen jouw ontslag is belangrijk. Vind je dit lastig en heb je hier hulp bij nodig, dan helpen wij je graag!  Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze juridische medewerkers.