Als werkgever mag je iemand niet zomaar ontslaan. De werknemer is in Nederland goed beschermd door de wet. Voor ontslag moet altijd een goede reden zijn. Daarnaast moet de werkgever ook kunnen bewijzen dat het ontslag echt nodig is. Wil de werkgever jou om bedrijfseconomische redenen ontslaan, dan moet hij wel met cijfers kunnen laten zien dat het inderdaad slecht gaat met het bedrijf. Wil de werkgever jou op staande voet ontslaan wegens diefstal, dan is het belangrijk dat de werkgever hier bijvoorbeeld camerabeelden van heeft. Een werknemer ontslaan vanwege disfunctioneren dat moet men aantonen met een opgebouwd dossier.

Er zitten in Nederland dus strenge regels aan ontslag. Ga daarom nooit zomaar akkoord als je wordt ontslagen. Zorg ervoor dat je de hulp van een deskundige inschakelt om te onderzoeken of het ontslag terecht is. Ga ook altijd na welke stappen jij als werknemer het beste kunt zetten. Wij helpen jou graag verder in zo’n situatie.

Hulp nodig bij ontslag

Wil je weten of jouw werkgever jou met een geldige reden ontslaat? Neem contact op met onze juridische helpdesk via het telefoonnummer 088-6002807 (gebruikelijke belkosten) of vul ons contactformulier in. Wij geven je gratis advies waar je weer mee verder kan. Is er verdere juridische hulp nodig, dan brengen wij je graag in contact met een goede arbeidsrecht advocaat bij jou in de buurt. Al onze arbeidsrecht advocaten hebben veel ervaring en werken tegen het laagste uurtarief van € 159,-, exclusief btw.

Mogelijke reden voor ontslag

Een werkgever kan verschillende redenen voor het ontslag hebben. De meest voorkomende redenen zijn:

  1. Ontslag wegens disfunctioneren
  2. Ontslag om bedrijfseconomische redenen
  3. Op staande voet ontslag
  4. Ontslag om persoonlijke redenen
  5. Ontslag vanwege een verstoorde arbeidsrelatie
  6. Strafontslag bij ambtenaren
  7. Ontslag vanwege arbeidsongeschiktheid
  8. Ontslag door faillissement

1. Ontslag wegens disfunctioneren

Als de werkgever vindt dat jij niet of onvoldoende functioneert, dan kan hij jou om deze reden ontslaan. De werkgever moet dit standpunt bij de kantonrechter wel goed kunnen onderbouwen. Het ontslag mag nooit het gevolg zijn van een ziekte of handicap.

2. Ontslag om bedrijfseconomische redenen (reorganisatie)

Als het financieel niet goed gaat met het bedrijf of het bedrijf gaat veranderen (reorganisatie) dan kan de werkgever je om bedrijfseconomische redenen ontslaan. Hiervoor moet de werkgever wel toestemming aanvragen bij het UWV. De werkgever moet dan aantonen dat het ontslag noodzakelijk is en dat de werknemer niet herplaatst kan worden. Ook zijn er regels over de volgorde waarin werknemers ontslagen moeten worden.

3. Ontslag op staande voet/dringende reden

Bij ontslag op staande voet is er een dringende reden om jou per direct te ontslaan. Er is geen opzegtermijn en er is geen toestemming nodig van de kantonrechter of van het UWV nodig. Ontslag op staande voet kan natuurlijk niet zomaar. Bij ontslag op staande voet kun je denken aan een werknemer die zich schuldig maakt aan diefstal, fraude, werkweigering of mishandeling.

4. Ontslag om persoonlijke redenen

Bij ontslag om persoonlijke redenen loopt de ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter. Het ontslag heeft betrekking op je gedrag. Hierbij kan je denken aan het verwijtbaar handelen, veelvuldig ziekmelden of het niet goed uitvoeren van je functie.

5. Verstoorde arbeidsrelatie

Als de arbeidsrelatie tussen jou en de werkgever verstoord is, dan kan dit reden zijn om jou te ontslaan. De situatie moet wel zo ernstig zijn dat herstel van de arbeidsrelatie niet meer mogelijk is. De werkgever moet dit natuurlijk wel goed onderbouwen. Hij moet in dit geval onder andere bij de rechter vermelden wat hij heeft gedaan om de situatie te verbeteren en wat de reden is voor de verstoorde arbeidsrelatie.

6. Strafontslag bij ambtenaren

Strafontslag voor ambtenaren is te vergelijken met ontslag op staande voet. Het is een disciplinaire straf die de werkgever oplegt als een ambtenaar zich schuldig maakt aan ernstig plichtsverzuim. Zoals bijvoorbeeld diefstal, oplichting of bedreiging van een collega. Hierbij verlies je niet enkel je functie, maar ook het recht op een WW-uitkering en de eventuele bovenwettelijke uitkering. Zoek altijd juridsche hulp en maak bezwaar tegen het ontslag.

7. Ontslag na twee jaar ziekte/arbeidsongeschiktheid

Als je langer dan 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt bent, dan mag jouw werkgever jou ontslaan. Hij moet hiervoor een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Ook moet de werkgever aantonen dat het ontslag redelijk is. In deze situatie is het ook mogelijk om met wederzijds goedvinden (hyperlinkje misschien?), een vaststellingsovereenkomst, uit elkaar te gaan.

8. Faillissement

Als het bedrijf waar je voor werkt failliet gaat, dan stopt in de meeste gevallen ook jouw dienstverband. In dit geval hoeft er geen ontslagvergunning aangevraagd te worden bij het UWV.

Niet eens met ontslag: maak bezwaar!

Ben je het niet eens met de reden van het ontslag? Teken vooral niet en laat de werkgever je ook niet onder druk zetten om toch te tekenen. Je bent nooit verplicht iets te tekenen en je hebt altijd het recht om eerst uit te zoeken hoe het ervoor staat. Laat jouw werkgever schriftelijk weten dat je niet zomaar akkoord gaat met het ontslag en dat je bereid bent om te werken. Als je dit niet doet dan kan het zijn dat het UWV jouw ontslag ziet als verwijtbaar ontslag. Dan kom je misschien niet voor een WW-uitkering in aanmerking. Je was het namelijk kennelijk eens met het ontslag. Het is vervolgens aan de werkgever om verdere stappen te ondernemen of om met een voorstel te komen.  

Neem direct contact op voor hulp!

Heb jij te maken met ontslag? Wij controleren gratis en vrijblijvend jouw vaststellingsovereenkomst. Heb je juridische vragen?Onze juridische adviseurs helpen jou graag verder. Zij kunnen jouw vragen beantwoorden en je indien nodig doorverbinden met een arbeidsrecht advocaat die werkt tegen het laagste uurtaief. Vul onderstaand contactformulier in of bel ons op werkdagen op 088-6002807 (gebruikelijke belkosten) voor gratis advies.