Betaal jij een all-in huurprijs? Dan is het heel verstandig om deze te laten splitsen. In veel gevallen pakt een splitsing voordelig voor je uit. Maar waarom zou je de huur laten splitsen en welke stappen moet je daarvoor ondernemen? Wij leggen je dit graag uit.

Wat is een all-in huurprijs?

Als in jouw huurcontract één huurprijs is afgesproken voor alle kosten, dan spreek je van een all-in huur. Hierin is dus niet gespecificeerd wat jouw kale huur is, welk bedrag je betaalt voor servicekosten etc. Je betaalt één vast bedrag per maand.

Waarom de all-in huurprijs splitsen?

Het is de moeite waard om een all-in huurprijs te laten splitsen. Het is bij een all-in huur namelijk niet duidelijk welk bedrag jij betaalt aan kale huur. En dat terwijl de huurprijs één van de belangrijkste voorwaarden uit het huurcontract is. Het is dan ook wettelijk vastgelegd dat je als huurder moet weten welk bedrag je aan huur betaalt. Het niet splitsen van de huurprijs heeft behoorlijk wat nadelen namelijk:

  1. Servicekosten niet controleerbaar;
  2. Maximum huurprijs niet controleerbaar;
  3. Discussie over huurverhoging
  4. Toeslagen en huurbescherming
Let op:
Komt jouw verhuurder met een huurverhoging op de proppen en betaal jij een all-in huur? Maak dan bezwaar. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief bezwaar huurverhoging.

1. Servicekosten niet controleerbaar

Een eerste punt is de jaarlijkse servicekostenafrekening. De verhuurder moet jou jaarlijks een afrekening sturen van de servicekosten. Het kan best zijn dat je te veel hebt betaalt en je een bedrag aan servicekosten terug moet krijgen. Dit leidt dus tot problemen als je niet weet wat jij aan servicekosten betaalt. Het is in dat geval niet controleerbaar of je teveel hebt betaalt of niet. Ook kun je bij een all-in huur niet beoordelen of de servicekosten redelijk zijn.

2. Maximumhuurprijs niet controleerbaar

Het tweede, niet onbelangrijke, punt bij een all-in huur is dat je niet kunt controleren of de huur van jouw woning wel juist is. Met een puntentelling kun je de maximum huurprijs voor jouw woning bepalen. Dat wordt natuurlijk lastig als je niet weet wat jouw kale huur is.

3. Discussie over huurverhoging

De huur kan jaarlijks worden verhoogd. Betaal jij een all-in prijs? Dan kan een verhoging niet plaatsvinden. Huurverhoging kan namelijk alleen op de kale huur en dus niet op de servicekosten. Zonder kale huurprijs kan niet worden vastgesteld hoe hoog de huur wordt na de huurverhoging of indexering. Hoewel je als huurder hier voordeel aan denkt te hebben, leidt dit in de praktijk nogal eens tot discussie. En onenigheid met de verhuurder wil je te allen tijde voorkomen.

4. Toeslagen en huurbescherming

Ook voor eventuele huurtoeslag kan een all-in huurprijs lastig zijn. De Belastingdienst rekent namelijk met een kale huurprijs. Die weet je in het geval van een all-in huurprijs niet. Huurtoeslag aanvragen is bij een all-in prijs dan ook niet mogelijk. Daarnaast weet je niet wat voor soort woning je hebt: een sociale huurwoning of een vrije sector woning. Dat is namelijk afhankelijk van het bedrag aan kale huur. Voor de huurbescherming en andere regels is dit onderscheid van groot belang.

Hoe kan je een all-in huur splitsen?

Er zijn verschillende mogelijkheden om een all-in huurprijs te laten splitsen. De eenvoudigste manier is het sturen van een voorstel tot splitsing van de all-in prijs. Let hierbij op dat er tussen het voorstel en de ingangsdatum van de splitsing 2 maanden moet zitten. Stuur je op 1 januari een voorstel? Dan kan de splitsing per 1 maart in gaan. De wet geeft de volgende splitsingsmogelijkheden:

  • De kale huur wordt 55% van de all-in huur.
  • Het voorschot servicekosten wordt 25% van de all-in huur.

Voorbeeld uit de praktijk

Jeroen betaalt een all-in huur van € 1.300,-. Hij heeft een puntentelling gedaan waaruit een maximum huurprijs geldt voor zijn woning van €650,-.

Als hij volgens de wettelijke regels de huur zou laten splitsen dan komt hij op het volgende:

  • Kale huur na splitsing is 55% van €1.300,-. Dus €715,-.-
  • Voorschot servicekosten is 25% van €1.500,-. Dus € 375,-.-
  • Nieuwe huur na splitsing €1090,-.

Let hierbij op dat de kale huur na splitsing van €715,- nog steeds hoger is dan de wettelijke huurprijs voor zijn woning. Hiervoor kan Jeroen apart een procedure starten. Je moet dus eerst jouw all-in huur splitsen, voordat je een verzoek tot verlaging van de huur kan indienen wegens het overschrijden van de wettelijk toegestane maximum huurprijs.

Verzoek neerleggen bij huurcommissie of rechter?

Woon je in een sociale huurwoning, dan kun je een verzoek tot splitsing van de huurprijs bij de huurcommissie indienen. De uitspraak van de huurcommissie is voor de verhuurder niet bindend. Hij hoeft zich hier dus niet aan te houden. Volgt de verhuurder inderdaad de uitspraak niet op en ga je naar de rechter? Dan zal deze de uitspraak van de huurcommissie in de meeste gevallen wel volgen.Woon je in een vrije sectorwoning (voorheen geliberaliseerde huurwoning) dan moet je een verzoek tot splitsing van de all-in huur via de rechter indienen. Neem hiervoor contact met ons op, wij brengen je graag in contact met de juiste specialist.

Juridische hulp nodig?

Betaal jij een all-in huur of twijfel je over jouw situatie? Wij zitten op werkdagen van 09.00 tot 17.15 voor je klaar om je verder te helpen. Wij adviseren je graag over jouw situatie en brengen je zo nodig in contact met de juiste specialist. Bel ons op 088-6002807 (gebruikelijke belkosten) of vul onderstaand contactformulier in.