Om jou te ontslaan kan een werkgever bij bepaalde ontslagredenen ook terecht bij de kantonrechter. Toch zal een werkgever hier niet snel voor kiezen. Je moet als werkgever namelijk met een flink dossier komen. Daarnaast brengt zo’n ontslagprocedure via de kantonrechter de nodige kosten met zich mee en is de uitkomst vrij onzeker. Werkgevers zullen er dan ook meestal voor kiezen om te bekijken of het mogelijk is om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan.

Tip:
Heb je juridisch advies nodig? Wij helpen jou graag. Vertel ons jouw situatie en wij adviseren welke vervolgstappen je het beste kunt nemen. Aan ons advies zitten geen kosten verbonden.

Kan ik ontslagen worden via de kantonrechter?

Alleen bij bepaalde ontslagredenen kan de werkgever bij de kantonrechter terecht. Wij zetten deze ontslagredenen voor je op een rijtje.

  1. Bij disfunctioneren
  2. Als er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie
  3. Om persoonlijke redenen
  4. Bij ontslagbescherming
  5. Op basis van de cumulatiegrond

1. Bij disfunctioneren

Vindt de werkgever dat jij je werk niet goed doet, dan noem je dit disfunctioneren. Als er sprake is van disfunctioneren voldoe jij niet aan de eisen die bij jouw functie horen. Disfunctioneren kan voor werkgevers een reden zijn om naar de kantonrechter te stappen. Toch is dit niet makkelijk. De werkgever moet bij zo’n ontslagprocedure bij de kantonrechter namelijk laten zien dat hij er alles aan gedaan heeft om jou goed te laten functioneren. Is er een verbetertraject gevolgd, heb je handvatten of ondersteuning gekregen of heeft de werkgever je misschien een cursus of opleiding aangeboden? Al dit soort dingen zijn voor de rechter belangrijk om te bepalen of ontslag vanwege disfunctioneren terecht is.

2. Als er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie

Kunnen jij en de werkgever niet meer met elkaar door één deur, dan is jullie arbeidsrelatie verstoord. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Zo kan het natuurlijk zo zijn dat jullie een discussie hebben over het werk, loon of vrije dagen die uit de hand is gelopen. Of je hebt een nieuwe leidinggevende waar jij niet mee uit de voeten kan. Al met al kan een verstoorde arbeidsrelatie ervoor zorgen dat het moeilijk zal worden om nog bij deze werkgever te blijven werken. Wil de werkgever jou ontslaan omdat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie, dan zal hij eerst het nodige moeten doen om het contact te herstellen. Zo kan hij een mediator inschakelen om het probleem uit de wereld te helpen. Lukt dit niet, dan kan hij uiteindelijk naar de rechter stappen.

3. Om persoonlijke redenen

Heeft de werkgever problemen met jouw gedrag, dan kan hij een ontslagprocedure bij de kantonrechter starten voor ontslag om persoonlijke redenen. Meld jij je bijvoorbeeld regelmatig ziek of is er sprake van langdurig ziekteverzuim dat het werk in gevaar brengt, dan kan er sprake zijn van ontslag om persoonlijke redenen. Ook als je nalatig bent geweest of er sprake is van verwijtbaar handelen kan ontslag mogelijk zijn. Wel moet de werkgever met de nodige bewijzen komen. Dit kan dus niet zomaar.

4. Bij ontslagbescherming

In sommige gevallen heb je ontslagbescherming. Bijvoorbeeld als je ziek bent. Wil de werkgever je toch ontslaan en heeft hij hier een goede reden voor, dan kan hij toestemming vragen aan de kantonrechter.

5. Op basis van de cumulatiegrond

De cumulatiegrond zorgt ervoor dat de werkgever meerdere ontslagredenen met elkaar kan combineren. Wil hij jou bijvoorbeeld ontslaan wegens disfunctioneren, maar is hier niet genoeg bewijs voor? Dan kan hij deze ontslagreden combineren met een andere ontslagreden, bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsrelatie. Zo hoeft de werkgever minder bewijs te verzamelen en wordt het iets gemakkelijker om een werknemer te ontslaan.

De kantonrechtersprocedure

Om een procedure bij de kantonrechter te starten, dient de werkgever een verzoekschrift in ter ontbinding van jouw arbeidsovereenkomst. In dit verzoekschrift moet de werkgever ook duidelijk aangeven wat de reden is voor het ontbinden van het arbeidscontract. Jij ontvangt hier een kopie van, zodat je een verweer kunt schrijven. In het verweer ga je in op de redenen van de werkgever en geef je aan waarom je juist niet ontslagen zou moeten worden. Daarnaast is het belangrijk om in je verweer aan te geven dat je een transitievergoeding wil ontvangen als het ontslag toch doorgaat. Na het indienen van het verweer word je uitgenodigd voor de zitting. Tijdens de zitting kunnen zowel jij als de werkgever je verweer mondeling toelichten. De rechter neemt uiteindelijk een besluit. Ben je het niet eens met het besluit van de rechter, dan kun je in hoger beroep.

De transitievergoeding

Bij een ontslagprocedure via de kantonrechter is het uiteindelijk de rechter die bepaalt of je een ontslagvergoeding meekrijgt en hoe hoog deze zal zijn. Het is wel belangrijk dat je zowel in het verweer als tijdens de mondelinge behandeling vraagt om een transitievergoeding.

Hulp van een advocaat bij zitting kantonrechter

Stapt de werkgever naar de kantonrechter, dan is het belangrijk om hulp in te schakelen. Er staat namelijk veel op het spel. Een advocaat kan je helpen om het ontslag van tafel te vegen of een zo hoog mogelijke vergoeding mee te krijgen. Zit jij in zo’n situatie en wil jij weten welke advocaat bij jou in de buurt je hier het beste bij kan helpen? Neem voor gratis advies contact op met onze juridische medewerkers. Zij helpen je graag!