Hebben jullie een kind gekregen en zijn jullie niet getrouwd en hebben jullie geen geregistreerd partnerschap? In dat gecal is het belangrijk om als vader je kind officieel te erkennen. Pas dan word je juridisch gezien als ouder. Als een kind geboren wordt terwijl jullie getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, dan gebeurt dit automatisch. Het erkennen van je kind kan bij de gemeente. Het is wel belangrijk om te weten dat je hiervoor we de toestemming van de moeder nodig hebt.

Wanneer erken je je kind?

Het regelen van de erkenning doe je bij de gemeente. Meestal wordt dit gelijk gedaan met de aangifte van de geboorte van het kind, maar je kunt de erkenning ook al eerder regelen. In dat geval erken je de ongeboren vrucht. Het is geen probleem om het kind later te erkennen. Is je kind onder de 12, dan heb je alleen toestemming van de moeder nodig. Als je kind tussen de 12 en 16 jaar is, heb je toestemming nodig van zowel moeder als kind. Gaat het om een kind van 16 jaar of ouder, dan is toestemming van het kind genoeg om de erkenning te kunnen regelen.

Wat zijn de gevolgen van het erkennen van een kind?

Erken jij jouw kind, dan krijg je hierdoor bepaalde rechten en plichten. Namelijk:

  1. Recht op omgang met het kind
  2. Een onderhoudsplicht
  3. Het kind kan jouw achternaam krijgen
  4. Door te erkennen wordt het kind jouw erfgenaam
  5. Het kind krijgt jouw nationaliteit

1. Recht op omgang met het kind

Erken jij jouw kind, dan heb je daardoor ook officieel recht op omgang met het kind. Je hebt hiermee dus het recht om je kind te zien als jij en de moeder uit elkaar gaan. Hoe vaak en wanneer wordt geregeld in de omgangsregeling. Het is wel belangrijk om hier duidelijke afspraken over te maken. Staat de ex niet toe dat jij je kind ziet, dan kun je een advocaat inschakelen om je te helpen.

2. Een onderhoudsplicht

Jij bent als ouder op financieel vlak verantwoordelijk voor jouw kind. Dit noemen ze de onderhoudsplicht. Dit houdt ook in dat je kinderalimentatie zult moeten gaan betalen als jij en de moeder van het kind uit elkaar gaan. Hebben jullie nooit een relatie gehad? Ook dan ben je verplicht om een bijdrage te leveren in de kosten van het kind. Hoe hoog deze alimentatie zal zijn is afhankelijk van jullie inkomens, maar ook bijvoorbeeld van de omgangsregeling. Willen jullie hier goede afspraken over maken, dan is het slim om de alimentatie door een specialist te laten berekenen.

3. Het kind kan jouw achternaam krijgen

Pas als jij jullie kind ook hebt erkend, kan het jouw achternaam krijgen. Dit is wel een besluit dat jij en de moeder samen zullen moeten nemen.

4. Door te erkennen wordt het kind jouw erfgenaam

Erken jij jouw kind, dan is hij/zij vanaf dat moment ook jouw erfgenaam. Jouw kind zal in ieder geval recht krijgen op een deel van jouw erfenis als je komt te overlijden. Wil je dit op een andere manier regelen, dan kan dit met een testament. Zo zou je jouw kind kunnen onterven. Wel heeft een kind altijd recht op zijn/haar kindsdeel.

5. Het kind krijgt jouw nationaliteit

Heb jij jouw kind voor de geboorte erkend en ben jij Nederlander, dan krijgt het kind ook automatisch de Nederlandse nationaliteit.

De moeder geeft geen toestemming voor de erkenning

Zoals al even werd verteld, heb je de toestemming van de moeder nodig om het kind te erkennen. Wil de moeder hier niet aan meewerken, terwijl jij wel degelijk de vader bent? Dan is het mogelijk om vervangende toestemming te vragen aan de rechter. Dit is niet moeilijk om te regelen, maar je hebt er wel een advocaat bij nodig. Zoek jij een goede advocaat bij jou in de buurt die je hierbij kan helpen? Dan brengen wij jou graag in contact met de juiste persoon. Neem voor vrijblijvend advies contact op met onze juridische medewerkers.

Wil de vader het kind niet erkennen?

Als de vader weigert het kind te erkennen, dan zorgt dit er ook voor dat hij geen kinderalimentatie hoeft te betalen. Wil je de kinderalimentatie toch gaan ontvangen? Regel dan de erkenning via de rechter. Op die manier kun je de erkenning afdwingen. Dit heet een vaderschapsactie. Wil je meer weten? Onze juridisch adviseurs kunnen je hier alles over vertellen. Bel ons op 088-6002807 (gebruikelijke belkosten) voor gratis juridisch advies.

Regel ook het gezag!

Het is belangrijk om naast de erkenning ook het gezag goed te regelen. Alleen als je het ouderlijk gezag hebt, kun je ook meebeslissen over belangrijke zaken in het leven van jouw kind. Is jouw kind na 1 januari 2023 geboren en heb je jouw kind erkend, dan is het gezag automatisch geregeld. Is jouw kind voor 1 januari 2023 geboren, dan zal je dit apart moeten regelen. Dit ouderlijk gezag kun je digitaal aanvragen bij de rechtbank en is kosteloos. Wel zal je ook hierbij de toestemming van de moeder nodig hebben. Geeft zij die niet, dan kan een advocaat je hier verder bij helpen. Hiervoor kun je gerust contact opnemen met onze juridisch adviseurs. Zij helpen je graag!