Filter
Stappenplan burenruzie

Een goede buur…

Door de coronacrisis zijn meer mensen thuis en zitten we elkaar iets meer op de lip dan anders. Een conflict ligt dan op de loer. […]

Lees meer
buurtbemiddeling

Meer buurtbemiddeling

Burenruzies worden steeds vaker opgelost door het inschakelen van buurtbemiddeling. Zo steeg het aantal meldingen bij buurtbemiddelingsorganisaties in 2017 van 13.000 naar 15.000. Dit blijkt […]

Lees meer