Wie moet de bladeren van de boom van de buren opruimen?

02 okt, 2023 | Buren
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

Jouw buren hebben een paar prachtige bomen in de tuin. De herfst breekt aan en de bladeren van de boom waaien naar jouw tuin en naar tuinen van de buren. Dat kan natuurlijk gebeuren. De eigenaren van de boom hebben hier geen enkele invloed op. Echter bezorgt het de buren wel werk. Daarom vragen enkele buren zich af wie de bladeren eigenlijk moet opruimen. Is het niet de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de boom?

Verplicht blad opruimen bij de buren?

Om met de deur in huis te vallen: als boomeigenaar ben je niet verplicht om de bladeren of takken van je boom, die elders zijn gevallen, op te ruimen. De takken en bladeren die elders vallen behoren wettelijk aan niemand toe. Omdat de tak of het blad aan niemand toebehoort kan er niemand aangewezen worden om de bladeren of takken op te ruimen.

Hoe ga je met deze situatie om?

Als buren moet je een bepaalde mate van overlast van elkaar accepteren. Hierbij kan je denken aan het geluid van spelende kinderen, getimmer als iemand aan het klussen is en ook bladeren in je tuin van de boom van de buren. Het betekent niet dat je onderling geen afspraken kan maken. Wanneer je een goede verstandhouding hebt met je buren levert dit meestal ook geen problemen op. Stel de overlast van de boom van de buren is erg groot, of je bent zelf slecht ter been waardoor het lastig wordt op zelf op te ruimen. In overleg met je buren kan je bijvoorbeeld afspreken dat jullie samen de bladeren opruimen in jullie tuin.

Erfgrens

Ondanks dat er geen regels zijn over blad opruimen zijn er wel regels waar bomen mogen staan. Deze regels zijn er niet voor niets. Dit moet ook bijdragen aan minder overlast. Een boom moet volgens de wet minimaal twee meter van de erfgrens staan. Een heg of struik daarentegen moet minimaal 0,5 meter van de erfgrens staan. Maar op deze regel bestaan ook uitzonderingen. Er zijn situaties waarin bomen en heggen dichter bij de erfgrens mogen staan. Toch geldt ook hier, overleg met elkaar. Wil jij graag een struik plaatsen tegen de heg aan, loop dan langs bij je buren. In de meeste gevallen wordt hier niet moeilijk over gedaan.

Buitenproportionele overlast

Het is vervelend als er overlast wordt ervaren van bladeren. In uitzonderlijke gevallen veroorzaken bladeren en takken buitenproportionele overlast. We spreken dan over onrechtmatige hinder. Een voorbeeld is wanneer de boomstronken van de boom van de buren door jullie gras beginnen heen te groeien. In dat geval is de boomeigenaar verplicht om maatregelen te nemen om de onrechtmatigheid van de hinder weg te nemen. Anders gezegd: de boomeigenaar moet de overlast dan tot een “acceptabel” niveau beperken. Dit kan ook betekenen dat de boomeigenaar moet snoeien.

Wat als jouw buren weigeren iets te doen bij buitenproportionele overlast?

Als de boomeigenaar weigert mee te werken, kan je ervoor kiezen om naar de rechter stappen. Je kan bij de rechter proberen om maatregelen af te dwingen. De rechter gaat hier meestal alleen in mee bij extreme gevallen van overlast. En van extreme overlast is niet snel sprake. Het uitgangspunt blijft dat buren enige overlast van elkaar moeten accepteren. Het advies blijft dus als je last hebt van bladeren en takken van de boom van de buren om in gesprek te gaan.