Mag een huurder camera’s plaatsen?

10 jun, 2022 | Buren, Rechtspraak, Wonen
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

De kantonrechter heeft zich gebogen over een kwestie waarbij een huurder camera’s heeft opgehangen om zo vandalisme in de buurt tegen te gaan. Want mag je zomaar camera’s plaatsen? En waar dan? De kantonrechter is duidelijk.

Geen veranderingen zonder toestemming

De huurders in kwestie hadden een huurovereenkomst, waarin staat dat het niet is toegestaan om veranderingen of toevoegingen aan de woning aan te brengen, tenzij daarvoor toestemming is gegeven door de verhuurder. Desondanks hebben de huurders aan de achterkant van hun woning een drietal camera’s geplaatst die hun poort en de brandgang achter hun woning in beeld brengen. De verhuurder was het hier niet mee eens en is een procedure tegen de huurders gestart. De verhuurder is van mening dat de camera’s zonder toestemming zijn geplaatst. Ook hebben meerdere buurtbewoners over de camera’s geklaagd. De huurders geven hierop aan dat de camera’s er hangen ter beveiliging.

Wettelijk geen toestemming nodig. Of toch wel?

De kantonrechter geeft aan dat, wettelijk gezien, huurders in beginsel geen toestemming nodig hebben van hun verhuurder om veranderingen aan de woning aan te brengen, mits de veranderingen aan het einde van de huurperiode zonder hoge kosten ongedaan gemaakt kunnen worden. Ook hebben de huurders het recht om hun woning en bezittingen te beveiligen. Dat geldt ook als daar camera’s voor worden geplaatst. Wel is het zo dat door het plaatsen van camera’s op eigendommen, de privacy van anderen niet mag worden geschonden. In het geval van deze huurders is daar wel sprake van. De omwonenden en anderen die de brandgang gebruiken zijn namelijk duidelijk in beeld te zien.

De verhuurder is een groot bedrijf en stelt dat het voor hen niet te doen is om bij al hun huurders te controleren of de aangebrachte camera’s de privacywetging niet schaden. Daarom heeft de verhuurder een groot belang bij het opstellen van voorwaarden voor het gebruik van camera’s in of rond de woning.

Beveiligingsargument van tafel geveegd

De kantonrechter fluit de huurders terug en oordeelt dat het argument van beveiliging van eigendommen niet opgaat. Het beveiligen van eigendommen zou niet rechtvaardigen dat een camera wordt geplaatst die zicht geeft op een openbare brandgang. Daarbij kunnen de huurders hun eigendommen ook beveiligen door camera’s iets onder schuttinghoogte te plaatsen, aan de binnenzijde van het gehuurde perceel, zodat deze de openbare ruimte niet meer filmen.

Huurders moeten camera’s verwijderen

De kantonrechter oordeelt dan ook dat het belang van de verhuurder om voorwaarden te stellen aan het gebruik van camera’s bij het gehuurde, zwaarder weegt dan het belang van de huurders. De verhuurder wordt in het gelijk gesteld en de huurders moeten hun camera’s verwijderen.