50-plusser, waarom blijf jij jezelf niet ontwikkelen en uitdagen?

09 jun, 2021 | Overig, Werk en ontslag
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

Vanwege de uitbraak van het coronavirus hebben veel mensen zich laten om- of bijscholen. Opvallend hierbij is dat dit vooral jongeren en mensen onder de 50 jaar zijn. De groep boven de 50 lijkt zich daarvoor minder te interesseren. Toch is het heel belangrijk dat ook zij zich blijven ontwikkelen.

Waarom zou je?!

Als 50-plusser is het belangrijk om naar de toekomst te kijken. Het kan zijn dat je op dit moment prima tevreden bent met jouw baan. Maar heb je er ook wel eens aan gedacht dat het risico bestaat dat jouw baan geautomatiseerd wordt en jouw huidige functie daardoor verdwijnt? Als dat gebeurt als je tegen de 60 loopt, wat ga je dan doen? We weten allemaal dat leeftijdsdiscriminatie op latere leeftijd groot is. Dus zeker bij het zoeken naar een nieuwe baan kun je je door omscholing of een cursus onderscheiden van jouw sollicitatie-concurrenten.

50-plusser laat het vaak afweten

Hoewel omscholing dus zeker meerwaarde kan hebben, zelfs als je 50-plusser bent, lijkt het merendeel daar geen zin in te hebben. Hoewel de coronacrisis de leergierigheid van de beroepsbevolking heeft aangewakkerd, laat de 50-plusser niet van zich horen. Dat meldt Intermediair naar aanleiding van een onderzoek van Intermediair en Springest. Uit dit onderzoek onder duizenden mensen blijkt dat bijna een kwart van de respondenten tussen de 18 en de 67 jaar zich heeft laten omscholen. Opvallend is dat dit vooral het geval is bij de respondenten tussen de 18 en 34 jaar, gevolgd door de groep 35- tot 49-jarigen. De oudere ondervraagden binnen de leeftijd van 50 tot 67 jaar zien de meerwaarde amper. 38% van de oudere ondervraagden geeft aan geen behoefte te hebben aan om- of bijscholing en 21% gelooft niet in het nut ervan. 20% van de respondenten heeft geen ambities.

Waarom is de 50-plusser hier dan niet voor te porren?

Waarom is de 50-plusser nou zo moeilijk te motiveren? “Tijdens de midlife-periode verandert voor veel mensen hun perspectief op tijd’, legt Beatrice van der Heijden, hoogleraar strategisch human resource management aan de Radboud Universiteit, uit. ‘Als achttienjarige denk je misschien: wat leuk, een cursus Spaans, dat komt vast ooit van pas. Oudere werknemers willen nieuwe kennis en vaardigheden direct kunnen toepassen in hun werk. En als het niet aansluit, zien ze er het nut niet van in.”
Ook kan het best moeilijk zijn om bij jouw werkgever te informeren naar opleidingsmogelijkheden. Misschien denk je hiermee wel het signaal af te geven dat je weg wil. Dit terwijl het eigenlijk altijd belangrijk is om in ontwikkeling te blijven en jouw brein te blijven prikkelen. Hoe oud je bent maakt daarvoor helemaal niet uit!

Een schone taak voor de werkgever

Ook Netspar, kennisnetwerk voor pensioen en oudedagsvoorziening, deed al eerder onderzoek naar dit onderwerp. Eén van de verklaringen die zij geven is dat de oudere werknemer meer tijd nodig heeft om te herstellen van zijn dagelijkse werk. Ze raden daarom werkgevers aan om cursussen zo veel mogelijk onder werktijd aan te bieden. Daarnaast helpt het bieden van vastigheid ook een handje. Werkgevers die veel vaste contracten aanbieden en vaak met de werknemers over hun ontwikkeling praten krijgen hun personeel zo ver dat ze zich constant laten bijscholen. Met een vast contract zouden zowel werkgever als werknemer beter nadenken over de langere termijn.

In de huidige tijdsgeest veranderen functies razendsnel. Waar je vroeger leerde voor een vak en dat de rest van je leven bleef uitoefenen, is het vandaag de dag gebruikelijk constant in ontwikkeling te blijven en van baan te wisselen. Daarom is constante ontwikkeling ook noodzakelijk. En ja, 50-plusser, dat geldt dus ook voor jou!