9,5
Klanten vertellen

1260 beoordelingen

Afgelopen drie jaar kregen honderdduizenden huurders te maken met extra huurverhogingen, die waren gebaseerd op hun inkomen. Door een uitspraak van de Raad van State hopen deze huurders nu hun geld terug te eisen.

Uit de uitspraak van de Raad van State bleek dat de Belastingdienst de afgelopen drie jaar inkomensgegevens heeft verstrekt aan verhuurders. Deze verhuurders hebben deze gegevens gebruikt om huurverhogingen door te voeren. Deze manier van handelen is nu door de Raad van State afgekeurd. Het is de Belastingdienst niet toegestaan deze inkomensgegevens aan verhuurders te verstrekken, aldus de hoogste bestuursrechter. De mensen die op basis van hun inkomen een huurverhoging hebben gekregen worden scheefwoners genoemd. Afgelopen drie jaar kregen zij gemiddeld een huurverhoging van zo’n 5 procent per jaar voor de kiezen. Onterecht blijkt nu. De totale huurverhoging loopt in de tientallen miljoenen.

Doorstroming

De uitspraak van de Raad van State heeft gevolgen voor het kabinetsbeleid om huurders van sociale huurwoningen met een inkomen boven modaal een extra huurverhoging op te leggen. Dit kabinetsbeleid is er op gericht om de doorstroming in de huursector te bevorderen. Zij schatten dat ongeveer een kwart van de sociale huurwoningen wordt verhuurd aan mensen met een boven modaal inkomen. In opdracht van de overheid verstrekte de Belastingdienst de inkomensgegevens. Nu blijkt echter dat de regels die hiervoor zijn ingevoerd niet toereikend zijn en dit dus eigenlijk niet is toegestaan. Stef Blok, minister voor Wonen, is druk bezig om de wetgeving op zo’n manier aan te passen dat de Belastingdienst in de toekomst wel inkomensgegevens aan verhuurders mag verstrekken.

Geld terugeisen?

Of het aan de hand van de uitspraak van de Raad van State ook mogelijk is om de onterechte huurverhoging terug te eisen is nog niet duidelijk. In beginsel is de uitspraak een reden om een schadevergoeding te eisen bij de Belastingdienst, maar dan moet je als huurder wel op tijd bezwaar hebben gemaakt. Wil je nu nog actie ondernemen, dan ben je waarschijnlijk te laat. Hoe rechters hiermee om zullen gaan is afwachten.