9,5
Klanten vertellen

1344 beoordelingen

De invoering van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft gezorgd voor een verdubbeling van het aantal WMO-rechtszaken. De Centrale Raad van Beroep heeft vorig jaar maar liefst 557 zaken behandeld die te maken hadden met deze nieuwe wet. In 2014 waren dit er nog 297. Bij rechtbanken nam het aantal WMO-zaken met 80 procent toe, tot meer dan 2100. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Onvrede door bezuinigingen

De uitvoering van de WMO, waarin onder anderen hulp in de huishouding wordt geregeld voor mensen die dat door ziekte of ouderdom niet meer kunnen, is vorig jaar overgeheveld naar de gemeenten. Zij moesten flink bezuinigen, waardoor veel mensen werden gekort op de WMO-hulp. Hierdoor ontstond veel onvrede bij mensen die gebruik maken van de WMO en hun families, maar ook onder huishoudhulpen die wat betreft hun inkomsten afhankelijk zijn van de WMO.