9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Tijdens een bedrijfsuitje om het eind van het schooljaar te vieren klimt een onderwijsassistente op een rodeostier en komt naar ten val. Zij loopt letsel op aan haar arm en schouder. Zij stelt haar werkgever aansprakelijk. De kantonrecht floot de vrouw echter terug en oordeelde dat de werkgever niet aansprakelijk is. Het letsel is namelijk niet ontstaan tijdens het werk.

Geen bijzonder risico dus geen aansprakelijkheid

De kantonrechter gaf aan dat ongevallen tijdens een door de werkgever georganiseerde activiteit alleen in bepaalde gevallen kunnen leiden tot aansprakelijkheid van de werkgever. Er moet dan een nauw verstand bestaan tussen de activiteiten en de werkzaamheden. In dit geval is die nauwe band niet voldoende vast komen te staan. De werkneemster was niet verplicht om aanwezig te zijn op het bedrijfsuitje. Ook is niet gebleken dat er druk is uitgeoefend op de werkneemster om aanwezig te zijn, of dat er consequenties zouden zijn als ze niet aanwezig zou zijn geweest. De werkneemster is bovendien vrijwillig op de rodeostier gaan zitten. Daarom oordeelt de kantonrechter dat de werkgever in dit geval niet aansprakelijk is voor de schade van zijn werkneemster.

Een werkgever kán aansprakelijk zijn voor schade buiten het uitvoeren van werkzaamheden, maar dan moet er wel sprake zijn van een bijzonder risico. De rodeostier bewoog rustig en er was een valkussen aanwezig, daarom was er in dit geval geen sprake van een bijzonder risico. De rodeostier was geen activiteit die zo gevaarlijk was dat deze niet op een personeelsuitje thuis hoorde. De werkgever is daarom niet aansprakelijk voor de schade van de werkneemster.