Het lijkt alsof er steeds meer identiteitsfraude wordt gepleegd. Het aantal meldingen is in 2016 meer dan verdubbeld. In totaal ging het om 1724 meldingen die werden gedaan bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI). In 2015 kwamen er nog maar 805 meldingen binnen.

Misbruik gegevens

In de meeste gevallen ging het om misbruik van openbare gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer (393 keer). In 316 gevallen was er sprake van paspoortfraude. Gevolgd door 223 meldingen van fraude met een ID-kaart en 152 meldingen van misbruik van een rijbewijs.

Toename meldingen

Dat het aantal meldingen is toegenomen heeft ook te maken met het feit dat het melden gemakkelijker is geworden. Sinds klachten omtrent identiteitsfraude ook online ingediend konden worden is het aantal meldingen flink gestegen. Daarnaast heeft de overheid er veel aan gedaan om mensen bewust te maken van de gevaren van identiteitsfraude. Het is dus niet te zeggen dat identiteitsfraude vaker plaatsvindt, maar wel dat het vaker wordt gemeld.