Nederlanders hoogst aantal werkende jaren

23 aug, 2022 | Werk en ontslag
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Nederlanders zijn koploper in Europa wat betreft het hoogst aantal werkende jaren. Een gemiddelde Europeaan werkt zo’n 36 jaar. Een Nederlander werkt gemiddeld 42,5 jaar. In Roemenië werkt men met 31,3 gemiddelde werkjaren het kortste. Deze data maakte het Europese bureau voor de statistieke Eurostat bekend.

Oorzaak dat Nederlanders langste werken

Dat Nederlanders gemiddeld het langste werken van alle Europeanen heeft een reden. Het heeft alles te maken met het afschaffen van de VUT en het opschuiven van de AOW-leeftijd. Daardoor werken steeds meer 60-plussers. Ook hebben we een lage werkloosheid in Nederland. Veel Nederlanders werken, hetzij part- of fulltime.

Opvallend verschil tussen Noord- en Zuid-Europa

Er zijn grote verschillen tussen het noorden van Europa en de meer zuidelijk gelegen landen. In Nederland en de Scandinavische landen werken ze het langst. Landen als Italië, Spanje en Griekenland staan onderaan de lijst. Dit gaat puur om het aantal werkjaren, niet het aantal werkuren in de week. Want dan scoren Zuidelijkere landen hoger.

Nederlanders werken niet veel uren per week, maar wel tot op hoge leeftijd. Dit is deels cultureel bepaald, maar komt ook door ons belasting- en toeslagenstelsel. Hierdoor loont het niet altijd om meer uren te gaan werken.

Verschil man en vrouw

Niet alleen tussen landen, maar ook tussen mannen en vrouwen zit verschil met betrekking tot het aantal werkjaren. Gemiddeld werken Europese mannen vier jaar langer dan vrouwen. In Nederland is dat verschil ook ongeveer zo groot. Wel is er in Nederland de afgelopen 20 jaar een inhaalslag gemaakt. In 2001 was het verschil tussen mannen en vrouwen in werkende jaren nog ruim zeven, nu iets meer dan vier jaar. In Italië is de kloof met negen jaar relatief groot. In Litouwen is de afgelopen jaren veel gedaan is om de arbeidsongelijkheid te verkleinen. Het resultaat is dat vrouwen daar nu iets langer werken dan mannen.