Jaarverslag tuchtrechters advocatuur

09 jun, 2016 | Advocaten
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

Uit het jaarverslag 2015 van de onafhankelijke tuchtrechters voor de advocatuur bleek dat de doorlooptijden bij de tuchtrechter in 2015 zijn teruggelopen. Ook zijn er in vergelijking met het jaar ervoor minder klachten over de advocaten binnengekomen.

Minder klachten

In 2015 kwamen er bij de vier raden van discipline 1078 klachten binnen, 16% minder dan het jaar daarvoor (1291). Er werden 1091 tuchtrechtelijke oordelen gegeven. Daarvan was 67% ongegrond, 3% gegrond maar zonder maatregel, 16% kreeg een waarschuwing, 7% kreeg een berisping, 3% voorwaardelijke schorsing en 3% een voorwaardelijke waarschuwing. Maar 1% werd geschrapt. Zes advocaten mogen hun beroep niet meer uitoefenen.

Kortere doorlooptijden

Uit het rapport blijkt ook dat de doorlooptijden korter zijn geworden. Van gemiddeld 6,5 maanden naar vijf maanden bij de raden van discipline. En bij het Hof van Discipline liep de doorlooptijd terug van gemiddeld zeven naar zes maanden. Dit zorgt ervoor dat de procedure binnen een jaar doorlopen kan zijn. Echter indien direct ingrijpen nodig is, kan de raad al binnen een week een schorsing opleggen. Daarvoor is het zogenoemde artikel 60b in het leven geroepen, die gaat direct in, ook bij het indienen van hoger beroep door de advocaat.

Griffierecht

De reden dat de instroom van klachten bij de raden na jaren van stijging nu daalt, blijft gissen. Te hopen valt dat dit wordt veroorzaakt door het gedrag van de advocaten. Er is in ieder geval een samenhang met de lagere instroom van klachten bij het voorportaal (lokale deken). De in 2015 ingevoerde griffierecht lijkt geen verlagende invloed te hebben op de instroom bij de raden. De gratis klachten bij de deken dalen ook.

Klachten onder nieuwe wet

Voor alle klachten die na 1 januari 2015 bij de deken zijn ingediend, geldt de nieuwe Advocatenwet.
Belangrijke nieuwe maatregelen binnen deze wet zijn: publicatie van de namen van geschrapte en geschorste advocaten, griffierecht voor de klager, kostenveroordeling voor de advocaten en geldboete. In 2015 heeft de tuchtrechter één keer een geldboete opgelegd. De kostenveroordeling is in 2015 vaker uitgesproken.