Veel fraude met huurwoningen

01 feb, 2019 | Wonen
9,5
Klanten vertellen

1344 beoordelingen

In de sociale woningbouw vindt massaal woonfraude plaats. Voor woningbouwverenigingen zijn deze fraudegevallen, mede sinds de komst van de nieuwe privacywet, steeds lastiger op te sporen. De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties trekt aan de bel.

Woonfraude

Het is een probleem dat veel voor komt: woonfraude. Afgelopen jaar werden er honderden gevallen van fraude ontdekt, waarbij in 821 gevallen het huurcontract werd ontbonden. Het gaat dan meestal om illegale onderhuur, illegale vakantieverhuur (Airbnb), hennepplantages of illegale bordelen. Iedere woningbouwvereniging heeft een team dat zich bezighoudt met het opsporen van dit soort zaken. Toch wordt dit steeds lastiger.  De toename van het aantal fraudeurs neemt ook toe. Dit heeft op zijn beurt weer te maken met het feit dat de woningmarkt zo onder druk staat.

Privacywet

Dat dit steeds moeilijker wordt komt ten eerste omdat fraudeurs steeds slimmer worden. Ze hebben minder moeite om uit beeld te blijven. Daarnaast is er de nieuwe privacywet die het ingewikkelder maakt om fraudeurs aan te pakken.

Gemeente

Het komende jaar zullen gemeenten de woningcorporaties hierbij gaan ondersteunen. Deze hulp is erg welkom. Het is belangrijk om de woningfraude aan te pakken, zodat sociale huurwoningen weer beschikbaar komen voor mensen die ze echt nodig hebben.