Ook vrije advocaatkeuze als het niet tot een rechtszaak komt

20 apr, 2021 | Advocaten, Rechtspraak
9,5
Klanten vertellen

1344 beoordelingen

Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, moet je dan via de verzekering een advocaat in de arm nemen of mag je zelf iemand kiezen? En in het geval dat je zelf iemand hebt gekozen en jouw zaak niet voor de rechter komt, worden de advocaatkosten dan wel door de verzekering vergoed?

Situatie in het verleden

Tot nu toe waren rechtsbijstandsverzekeraars niet zo flexibel in de vrije advocaatkeuze. In de meeste gevallen werden de kosten bij een vrije advocaatkeuze enkel vergoed als het een procedure via de rechtbank was geworden. Ben je buiten de rechter om tot een oplossing gekomen? Dan worden de advocaatkosten van jouw zelf gekozen advocaat meestal niet door de verzekeraar vergoed. Als de partijen zonder tussenkomst van de rechter tot een oplossing zijn gekomen dan wordt er gesproken van een buitengerechtelijke procedure.

Buitengerechtelijke procedure en vrije advocaatkeuze

In mei 2020 heeft de Europese rechter een uitspraak gedaan over de vrije advocaatkeuze in een buitengerechtelijke procedure. Tot nu toe hebben rechtsbijstandsverzekeraars zich dus strikt gehouden aan het woordje “gerechtelijke procedure”. In de uitspraak van de Europese rechter is aan dat begrip meer uitleg gegeven. Onder een gerechtelijke procedure moet worden verstaan:
“Een procedure voor gerechtelijke of buitengerechtelijke bemiddeling waarbij een rechterlijke instantie betrokken is of kan worden bij het starten van deze procedure of na afloop ervan.”

In normale mensentaal betekent dit dat: een gerechtelijke procedure ook kan betekenen dat een juridisch conflict niet voor de rechter komt, maar onderling wordt opgelost.

Uitspraak van de Europese rechter ook in Nederland van toepassing

De uitspraak van de Europese rechter is ook in Nederland van toepassing. Een voorbeeld: Een topsporter in Nederland heeft een advocaat ingeschakeld om rectificatie en een schadevergoeding te eisen nadat er een onjuist artikel over haar is gepubliceerd in een tijdschrift. Ze heeft zelf haar advocaat gekozen. Het probleem is onderling opgelost, zonder dat daar een rechter aan te pas is gekomen. Omdat er geen rechter betrokken is geweest wilde de verzekering de kosten voor haar zelf gekozen advocaat niet vergoeden. Dit valt volgens de verzekeraar namelijk onder een buitengerechtelijke procedure en niet onder een gerechtelijke procedure. De athlete dient een klacht in bij het KiFiD. Het KiFiD is een instantie waar mensen terecht kunnen met klachten over financiële dienstverlening of verzekeringsmaatschappijen. De klachtencommissie van het KiFiD is van mening dat hier de uitspraak van de Europese rechter van toepassing is en stelt dat de verzekeraar de gemaakte kosten moet vergoeden. De uitspraak van deze klachtencommissie is bindend. Dat betekent dat deze door de verzekeringsmaatschappij moet worden nagekomen.

Hulp nodig

Doet jouw rechtsbijstandverzekeraar moeilijk? Neem dan contact met ons op! Onze specialisten helpen jou graag verder. Wij zijn op werkdagen bereikbaar op 088-6002807 (gebruikelijke belkosten) of via ons contactformulier.