Studenten onterecht uitgesloten van energietoeslag

30 aug, 2022 | Overig, Rechtspraak, Wonen
9,5
Klanten vertellen

1299 beoordelingen

Vanwege de stijgende energieprijzen heeft de overheid besloten om mensen met een laag inkomen te compenseren d.m.v. een energietoeslag. Studenten in de gemeente Nijmegen waren van mening dat zij ook recht hadden op deze toeslag, maar werden door de gemeente uitgesloten. Dit omdat de woonsituatie van studenten als groep erg divers is.  De rechtbank boog zich over deze kwestie en kwam tot de conclusie dat de beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen onterecht studenten uitsluit als gehele groep. De rechtbank vindt dat een niet te rechtvaardigen onderscheid wordt gemaakt.

Geen energietoeslag voor student

De gemeente besloot in april 2022 dat een student de energietoeslag niet toegewezen kreeg, omdat hij student is. De student is het hier niet mee eens en stelt dat hij als student ten onrechte is uitgesloten van deze eenmalige energietoeslag. De student vindt dat de gemeente een ongerechtvaardigd onderscheid tussen personen maakt die in dezelfde financiële situatie zitten, namelijk studenten en niet-studenten. Hij zit zelf namelijk ook in de situatie dat hij de gevolgen van de stijgende energieprijzen voelt en hierdoor weinig te besteden heeft. Dit maakt dat ook hij de energietoeslag hard nodig heeft.

Verschillende woonsituaties van studenten

De gemeente besloot om studenten geen energietoeslag te geven, omdat de woonsituatie van studenten erg divers kan zijn. Dit op basis van het advies van Dhr. Schouten (minister Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen). De minister adviseerde gemeenten via de landelijke richtlijnen om studenten als categorie uit te sluiten op het recht van een eenmalige energietoeslag. Volgens de minister bestaat daarvoor een gerechtvaardigde reden. Want de woonsituatie van studenten kunnen erg verschillend zijn. De helft van de studenten woont nog thuis en heeft dus geen energierekening. Andere uitwonende studenten bekostigen de energiekosten samen, of betalen een all-in prijs. Vanwege deze verschillen in woonsituatie leek het de minister praktischer om de studenten die een tegemoetkoming echt nodig hebben door te verwijzen naar de bijzondere bijstand.

Ten onrechte een hele groep uitsluiten

De motivering van de gemeente en de minister is volgens de rechtbank te algemeen. Er wordt geen recht gedaan aan de feitelijke woonsituatie van studenten. Ook zij kunnen door de gestegen energieprijzen in de problemen komen. De energietoeslag moet dat voorkomen. Natuurlijk geldt dit niet voor alle studenten, maar een groot deel heeft net zoveel last van de gestegen prijzen als niet-studenten die wel in aanmerking komen voor de energietoeslag. Het is dus niet rechtvaardig om op deze manier een hele groep bij voorbaat uit te sluiten.

Bijzondere bijstand geen goed alternatief

Het doorverwijzen van studenten naar de bijzondere bijstand vindt de rechter geen goed idee. De bijzondere bijstand stelt andere eisen, waardoor dit zou betekenen dat alsnog een boel studenten geen energietoeslag zouden krijgen. Studenten moeten dus op basis van hun inkomen gewoon aanspraak kunnen maken op dezelfde toeslag als niet-studenten.