Het ministerie van Justitie en Veiligheid is al enige tijd druk bezig met het opstellen van een wetsvoorstel om doxing strafbaar te maken. Doxing is het publiceren van persoonsgegevens om hier iemand mee te intimideren. Eind 2021 gaf de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een advies over het wetsvoorstel.

Wat is doxing eigenlijk?

Heb jij een conflict met iemand en plaatst deze persoon al jouw gegevens online, zodat je ineens dag en nacht wordt lastiggevallen? Dit heet doxing. Eigenlijk betreft het het openbaar maken van iemands adres of telefoonnummer met als doel deze persoon te intimideren of ervoor te zorgen dat hij/zij hier zoveel overlast van krijgt dat hij/zij bijvoorbeeld zijn werk niet meer kan doen. Op dit moment is dit nog niet strafbaar, terwijl zo’n actie wel ontzettend veel invloed kan hebben op het leven van het slachtoffer.

Gevangenisstraf

De nieuwe wet moet ervoor gaan zorgen dat daders die zich schuldig maken aan doxing een gevangenisstraf van maximaal een jaar opgelegd kunnen krijgen. Hierbij worden journalisten en klokkenluiders wel in bescherming genomen. Voor hen geldt de wet niet, aangezien zij de mogelijkheid moeten hebben om misstanden en nieuws openbaar te maken. De nieuwe wet is in het leven geroepen omdat doxing steeds vaker voorkomt. Zo komen er steeds vaker adresgegevens van politici of bijvoorbeeld politieagenten op straat te liggen. Deze slachtoffers vrezen hierdoor voor hun veiligheid.

Het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens is erg blij met de komst van de nieuwe wet. Zij hopen dat het wetsvoorstel snel wordt aangenomen, zodat er voortaan actie ondernomen kan worden richting de daders. Wel geeft de AP aan dat de overheid het ook moeilijker moet maken om achter bepaalde gegevens te komen. Op dit moment is het vrij gemakkelijk om gegevens uit bijvoorbeeld het Handelsregister of het Kadaster te krijgen. Door dit beter af te schermen kunnen problemen wellicht voorkomen worden.