9,5
Klanten vertellen

1344 beoordelingen

Onderstaand verhaal is echt gebeurd, maar namen zullen als fictief worden genomen. Floor woont al jaren met plezier in haar appartement in Utrecht. Ruimte ontbreekt echter op zolder. Daarom wil ze graag een dakkapel bouwen aan de achterzijde van haar appartement. Zij dient de aanvraag in bij de gemeente, maar de gemeente wijst deze helaas af.

Reden afwijzing

De gemeente geeft als reden voor de afwijzing dat de dakkapel onder meer een negatieve invloed op het straatbeeld heeft. Floor is erg verrast en doet haar verhaal bij een juriste.  Ze vraagt zich af wat ze kan doen om het besluit aan te vechten. De juriste bestudeert de situatie en concludeert dat er genoeg gronden zijn om bezwaar te maken.

Handtekeningen verzameld

Floor is verbaasd dat de dakkapel vragen oproept bij de gemeente. Zij wil de dakkapel aan de achterzijde van haar appartement bouwen. Dit valt onder ‘achtererfgebied’ en normaliter mag er dan vergunningsvrij worden gebouwd mits men zich aan de voorwaarden houdt. Daarnaast vindt Floor dat de gemeente de reden van de afwijzing onvoldoende heeft toegelicht. Ze vraagt daarom op opheldering. Omdat Floor sterker in het verweer wil staan heeft zij handtekeningen verzameld uit de buurt. Het blijkt dat buurtbewoners geen enkel bezwaar hebben tegen de gewenste dakkapel.

Vergelijkbare dakkapellen

In haar verweer geeft Floor aan dat er in de buurt vergelijkbare dakkapellen zijn gebouwd. Het is dus vreemd om haar situatie anders te beoordelen. Al met al zijn dit genoeg gronden om een beroep te doen op het gelijkheidsbeginsel. “Gelijke monniken, gelijken kappen,” vindt Floor. Met hulp van de juriste dient zij het bezwaarschrift in.

Besluit wordt heroverwogen

Enkele maanden later vindt er een hoorzitting plaats. Hierin wordt afgesproken dat de gemeente opnieuw naar het besluit kijkt en onderzoekt wat mogelijk is. De gemeente kijkt opnieuw naar de zaak en komt met goed nieuws. Als Floor zorgt dat er een boeiboord voor de nokverhoging wordt toegepast, dan mag haar plan worden doorgevoerd en kan de gewenste dakkapel worden geplaatst. Floor is blij met de nieuwe beslissing en past direct het bouwplan aan. Met goede hoop wacht ze nu op de definitieve beslissing. Deze liet even op zich wachten, maar: de aanvraag wordt positief beoordeeld en de vergunning is vrijgegeven. De juriste en Floor zijn erg blij met het resultaat. Een bezwaar tegen de gemeente is vaak een moeilijke procedure en lijdt niet altijd tot het gewenste resultaat. Maar doordat zij samen out of the box hebben gedacht, sluiten ze dit hoofdstuk goed af!