Huurders komen moeilijk rond

15 apr, 2016 | Wonen
9,5
Klanten vertellen

1344 beoordelingen

Voor steeds meer huurders is het lastig om iedere maand de huur en de kosten voor levensonderhoud op te brengen. Zo’n half miljoen huurders kan met moeite aan de verplichtingen voldoen. Het aantal huurders dat tegen dit probleem aanloopt is sinds 2012 met 5 procent gestegen. Dit blijkt uit cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Betaalrisico

Het planbureau onderzocht hoeveel huishoudens een zogenaamd “betaalrisico” hebben. Dit is het risico dat mensen op een gegeven moment hun vaste woonlasten niet meer kunnen opbrengen, omdat hun inkomen te laag is. Het aantal huishoudens met een betaalrisico ligt bij mensen met een koopwoning behoorlijk lager. Van deze groep mensen had vorig jaar 3 procent moeite om de maandelijkse woonlasten te voldoen, tegen 18 procent van de huurders.

Minima

Het zijn vooral de absolute minima die in de knel zitten. In 2015 dreigde bijna de helft van alle huurtoeslaggerechtigden met een inkomen onder het sociale minimum op financieel vlak in de problemen te komen. Volgens het planbureau zijn de problemen groter geworden door onder anderen beleidsveranderingen. Huurders betalen een groter deel van de huur zelf en woningcorporaties kunnen de huren makkelijker laten stijgen.

Aannames

Een woordvoerder van minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok trekt het onderzoek van het planbureau in twijfel. Volgens hem laat de praktijk juist een positieve ontwikkeling zien. “Het onderzoek van het Planbureau is een modelmatige doorrekening van allerlei aannames van wat mensen kwijt zijn aan allerlei uitgaven voor levensonderhoud. Het onderzoek zegt echter niets over hoeveel mensen daadwerkelijk betalingsproblemen hebben.

Huisuitzettingen

Deze week meldde Aedes (brancheorganisatie van woningcorporaties) nog dat voor het tweede jaar op rij het aantal huisuitzettingen door betalingsproblemen is gedaald. “Dit komt door vroegtijdig ingrijpen. Op die manier kunnen we voorkomen dat de schulden zich opstapelen”, aldus de woordvoerder.

Ook heeft het kabinet honderden miljoenen euro’s extra uitgetrokken voor de huurtoeslag. Hiermee worden de laagste inkomens gecompenseerd bij eventuele huurverhogingen.