Vrije advocaatkeuze verder verruimd

08 apr, 2016 | Advocaten
9,5
Klanten vertellen

1344 beoordelingen

Het Europese Hof van Justitie heeft met een nieuw arrest het recht op vrije advocaatkeuze verder verruimd. Hierbij gaat het erom dat mensen met een rechtsbijstandsverzekering zelf kunnen kiezen wie hun belangen behartigd in bepaalde zaken. Voorheen waren ze aangewezen op een toegewezen advocaat bij de rechtsbijstand en mochten zij alleen een eigen advocaat kiezen bij een gerechtelijke procedure of administratieve procedure.

Ontslagprocedure UWV

Volgens het hof komt een rechtsbijstandverzekerde nu ook in aanmerking voor vrije advocaatkeuze bij een ontslagprocedure van het UWV. Het Europese Hof beslist nu dat het begrip ‘administratieve procedure, ruim moet worden uitgelegd. Daardoor komt een rechtsbijstandverzekerde ook in dit soort gevallen in aanmerking voor een vergoeding van de kosten van een externe advocaat.

Bezwaarprocedures bestuursrecht

Hetzelfde geldt voor bezwaarprocedures in het bestuursrecht. Ook in dit soort gevallen mogen rechtsbijstandverzekerden zelf een advocaat van hun keuze inschakelen en is de rechtsbijstandverzekeraar verplicht deze kosten te vergoeden.

Stijging premie

Rechtsbijstandverzekeraar DAS gaf aan zich neer te leggen bij de uitspraak van het Europese Hof, maar maakt zich wel zorgen. “Met deze verdere verruiming van de vrije advocaatkeuze dreigen de kosten van rechtshulp verder te stijgen. Hiermee komt de toegankelijkheid van het recht in Nederland verder onder druk te staan”, aldus de Das.