9,5
Klanten vertellen

1299 beoordelingen

Burenruzies komen vaak voor. Meestal ontstaan er kleine irritaties die uitlopen op een grote discussie of zelfs situaties waarbij de politie er aan te pas moet komen. Toch proberen mensen steeds vaker om er zonder tussenkomst van de rechter samen uit te komen. Rechters, politie en woningverhuurders sturen steeds vaker aan op mediation als oplossing. Een mediationtraject is vaak sneller en daarnaast een stuk goedkoper.

Samen aan tafel

Mediators krijgen steeds vaker het verzoek om een rol te spelen bij het oplossen van een burenruzie. Rechtbanken doen geen uitspraak, maar verwijzen ruziënde buren door naar een bemiddelaar. Vaak beginnen de gesprekken vijandig, maar meestal lukt het uiteindelijk om beide partijen samen aan tafel te krijgen. Robbert Hogenelst is mediator en krijgt steeds vaker het verzoek om te bemiddelen bij een burenruzie. “Niemand is blij met een ruzie. Als je naar ze luistert, aandacht geeft en hun verhaal serieus neemt, dan is de grootste barrière overwonnen. De eerste vijf minuten van het eerste gesprek zijn het spannendst. Mensen komen vaak met het lood in de schoenen naar zo’n eerste ontmoeting. Maar als het ijs eenmaal gebroken is kunnen we proberen tot een oplossing te komen. De drempel om in overleg te gaan is vaak hoog, maar als die eenmaal genomen is en de partijen samen aan tafel zitten is een belangrijk deel van het probleem al opgelost”, aldus de heer Hogenelst.

Resultaat

Het resultaat mag er zijn. In 90 procent van de gevallen komt het tot een oplossing. De overige zaken gaan alsnog naar de rechter. Voor het zover is vinden er gemiddeld zo’n zes gesprekken plaats. Eerst wordt met beide partijen afzonderlijk gesproken om een duidelijk beeld van de situatie te krijgen. Daarna zijn er drie gesprekken met beiden partijen samen. Nadat er duidelijke afspraken gemaakt gaat Hogenelst nog een paar keer langs om te zien of alles goed verloopt en iedereen zich aan de afspraken houdt.

Oorzaken burenruzie

De belangrijkste oorzaak van burenruzie is geluidsoverlast, gevolgd door roddelen, schaduw in de tuin en takken over de schutting, geen rekening houden met het recht van overpad en overlast door huisdieren. “Vaak zijn dit soort dingen het gevolg van onvrede die al bestaat. Als er al irritatie is ga je steeds meer op zoek naar alles wat niet goed is bij de buren. Daarom is het van belang dat mensen met elkaar praten. 99 procent van de mensen is redelijk, wil van de ruzie af en wil in goede harmonie met zijn buren samenleven”, aldus Hogenelst.