9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Heb je als boer een extreem hoge boete gekregen en ben je vergeten op tijd bezwaar te maken? Je kunt een verzoek voor herziening op basis van je financiële draagkracht indienen. Zo zorg je ervoor dat je boete verlaagd wordt. In dit bericht behandelen we de casus van boer Kees.

Hoge boetes

Als boer kan je met hoge boetes te maken krijgen. Dit overkwam boer Kees. Kees is 63 jaar oud en veehouder in hart en nieren. Hij vond op een gegeven moment boetes op zijn deurmat met een totaalwaarde van €230.000 euro. Hij zou een te grote hoeveelheid mest hebben uitgereden. Hij denkt dat er iets niet klopt in de berekening van het ministerie en besluit in bezwaar te gaan bij het ministerie van Landbouw.

In termijnen betalen

Helaas is Kees te laat geweest met het bezwaar waardoor er inhoudelijk niet naar gekeken wordt. Hij besluit in hoger beroep te gaan. Het mag niet baten. De rechter geeft het ministerie gelijk. Ondanks de beperkte draagkracht moet de boete betaald worden. Wel wordt er een betalingsregeling getroffen voor €250 euro in de maand.

Herziening

Ondanks de betalingsregeling komt boer Kees financieel toch in zwaar weer. Hij klopt aan bij zijn rechtsbijstandsverzekeraar en legt zijn situatie uit. De advocaat legt uit dat de beslissing van de rechter juridisch juist is, maar dat hij wel om een herziening van de boetes kan vragen.

Toevalligerwijs wordt de uitkomst van een rechtszaak bekend. De rekenmethode die het ministerie gebruikte om de hoeveelheid mest te berekenen was in strijd met de wet. Doordat Kees in financieel in zwaar weer verkeerd, kan het een reden zijn om de hoogte van de boete te verminderen.

De advocaat dient een verzoek voor herziening in bij de RvO (dat is het bestuursorgaan dat belast is het met toezicht op naleving van de Meststoffenwet). Deze wordt afgewezen. De advocaat stapt naar de rechter. Helaas geeft ook de rechtbank de RvO gelijk.

Hoger beroep

Ze besluiten om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan bij het CBB. Gelukkig heeft het CBB wel begrip voor de situatie van Kees. Op basis van de financiële stukken heeft het CBB berekend dat Kees nog 78 jaar zou doen over het betalen van de boetes. Dit acht het CBB niet redelijk. De boete wordt verlaagd naar het bedrag dat reeds is betaald en de rest wordt als het ware kwijtgescholden. Boer Kees kan weer opgelucht verder met het voortzetten van zijn bedrijf.