9,5
Klanten vertellen

1299 beoordelingen

Het aantal geregistreerde misdrijven in Nederland daalt. Vorig jaar werden er minder misdrijven geregistreerd dan in 2016. In totaal werden er in 2017 ongeveer 830.000 misdrijven vastgelegd. In vergelijking met 2016 is dit een daling van 11 procent. Deze daling is al enige tijd aan de gang. Sinds 2007 is de geregistreerde criminaliteit met ruim een derde gedaald. Dit blijkt uit een publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in samenwerking met de Raad voor de Rechtspraak.

Minder criminelen

Uit de publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving blijkt ook dat het aantal verdachte criminelen daalt. In 2017 registreerde de politie in totaal 170.000 personen die werden verdacht van het plegen van een misdrijf. In 2016 waren dit er nog 182.000.

Buiten beeld

Toch geven deze cijfers geen heel duidelijk beeld van de situatie. Dit vooral omdat een deel van de criminaliteit buiten beeld blijft, omdat er lang niet altijd aangifte wordt gedaan.