Poolse vrouwen seksueel geïntimideerd op Nederlandse werkvloer

16 okt, 2018 | Werk en ontslag
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

Poolse vrouwen die werken in Nederland lopen een verhoogd risico op seksuele intimidatie op de werkvloer. Daarnaast is er een gebrek aan hulpverlening voor vrouwen die hier slachtoffer van worden. Dit blijkt uit een onderzoek van FairWork. Een organisatie die zich inzet voor de belangen van arbeidsmigranten in Nederland.

Rechten

Doordat veel Poolse vrouwen niet weten wat hun rechten zijn laten zij het er vaak maar bij zitten. Het risico hiervan is dat de situatie alleen maar verergerd. Ook angst en schaamte zorgen ervoor dat vrouwen niet durven te praten over wat hen is overkomen. Hierdoor komen veel verhalen helemaal niet naar buiten. “De vrouwen zitten in een kwetsbare positie en zijn bang hun baan te verliezen”, zo zegt Francien Winsemius van FairWork.

Afhankelijk

De Poolse vrouwen die werken in Nederland spreken meestal geen Nederlands en leven behoorlijk geïsoleerd. Hierdoor zijn zij vaak volledig afhankelijk van het bureau of de organisatie die hen naar Nederland haalt. Deze afhankelijkheid zorgt ervoor dat zij ook een stuk kwetsbaarder zijn. Eigenlijk zouden deze vrouwen beschermd moeten worden tegen discriminatie, intimidatie en misbruik, maar in de praktijk wordt hier vaak zelden aandacht aan besteed. Sterker nog…. doe je moeilijk, dan krijg je geen uren. Natuurlijk zijn werkgevers verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving en zijn zij met 50 werknemers of meer verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen, maar toch is de drempel om hier ook daadwerkelijk naartoe te stappen en je verhaal te doen erg hoog.

Informeren

De Poolse vrouwen die wel aangifte deden hadden een Nederlandse partner, kenden hun rechten en wisten waar ze terecht konden voor hulp. Het is dan ook belangrijk om andere Poolse vrouwen goed te informeren over hun rechten en mogelijkheden. FairWork roept hulpverlenende instanties dan ook op om informatiemateriaal in het Pools te verspreiden en vrouwen op de werkvloer te bezoeken.