Geen ingebrekestelling versturen kan je duur te komen staan!

08 okt, 2021 | Overig, Rechtspraak, Wonen
9,5
Klanten vertellen

1299 beoordelingen

Stuur bij een geschil met bijvoorbeeld een aannemer altijd een ingebrekestelling. Doe je dat niet, dan kan dit ervoor zorgen dat je juridisch gezien aan het kortste eind trekt. Een geschil tussen een aannemer en opdrachtgever liep hierdoor toch even anders af dan je misschien zou verwachten.

Stopzetten werkzaamheden

Er wordt een pijpconstructie aangelegd door de aannemer. Maar de wensen van opdrachtgever worden niet echt gehoord. Er wordt geen rekening gehouden met veiligheidsvoorschriften. De voortgang in het proces wil niet vlotten en de kwaliteit, daar is de opdrachtgever ook nog niet echt te spreken over. Hij neemt het besluit om de werkzaamheden te stoppen en de betalingen niet meer over te maken.

Geld vorderen

De aannemer moet zijn werk staken en beëindigen. Met het stopzetten van de werkzaamheden worden ook de betalingen niet meer overgemaakt. De aannemer is het hier niet mee eens en stapt naar de rechter om zijn geld te vorderen. Uiteindelijk gaat het om een bedrag van ongeveer 1,8 miljoen euro. De opdrachtgever is het hier niet mee eens en vordert op zijn beurt een bedrag van bijna 6 miljoen euro, omdat hij het werk heeft laten herstellen door een derde partij. De opdrachtgever vindt dat de aannemer niet aan de verplichtingen heeft voldaan. In dat geval heb je inderdaad het recht om het probleem door een derde partij te laten op te lossen. Maar voor je dit doet moet je eerst de oorspronkelijke aannemer officieel in gebreke stellen en hem de kans geven om zelf met een oplossing te komen. Dit gebeurde in dit geval echter niet.

Ingebrekestelling

In de rechtszaal was dan ook veel aandacht voor de ingebrekestelling. Voor de rechter was het erg belangrijk om te beoordelen of de opdrachtgever ook een deugdelijke ingebrekestelling had gestuurd. De opdrachtgever liet daarop een aantal mails zien, maar dit was voor de rechter niet genoeg. In de mails werd niet duidelijk aangegeven aan welke eisen de aannemer zich niet had gehouden. Er staat ook niet in wanneer de opdrachtgever nakoming verlangt en binnen welk termijn dit zou moeten gebeuren. De mails bestaan vooral uit klachten over de kwaliteit van de werkzaamheden. Dit is niet voldoende. Hierdoor kwam de rechter tot de conclusie dat de opdrachtgever de werkzaamheden niet had mogen laten herstellen door een derde partij.

Recht op betaling

Het ontbreken van een goede ingebrekestelling komt de opdrachtgever duur te staan. Er is sprake van beëindiging van werk in onvoltooide staat. Dit betekent dat de aannemer recht heeft op de betaling van de volledige aannemerssom. Daarbovenop komen nog de kosten die de aannemer heeft moeten maken als gevolg van niet voltooiing, min de beëindiging bespaarde kosten. Al met al kreeg de aannemer bijna 1,7 miljoen euro terug.

Wat hebben we hier van geleerd? Dat het ontzettend belangrijk is om een goede ingebrekestelling te versturen. Heb jij een geschil met je aannemer en overweeg je de overeenkomst te beëindigen? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.