9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

In onze huidige samenleving zijn heel wat meer verschillende gezinssamenstellingen mogelijk dan vroeger. Zo hebben we nu veel meer samengestelde gezinnen en zijn er kinderen die twee moeders of twee vaders hebben. Uit een onderzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid bleek dan ook dat er op het gebied van onze achternamen wat moet veranderen. 32 procent wil graag dat mensen de mogelijkheid krijgen om hun kind de achternaam van beide ouders te geven. Ondertussen is er een wetsvoorstel ingediend dat dit mogelijk moet gaan maken.

Welke achternaam krijgt een kind nu?

Wist je dat het pas sinds 1998 mogelijk is om ervoor te kiezen een kind de achternaam van de moeder mee te geven? Voor die tijd kreeg het kind standaard altijd de achternaam van de vader. Nu is het nog steeds zo dat een kind automatisch de achternaam van de vader krijgt. Wil je de achternaam van de moeder aanhouden, dan moet je dit aangeven bij de gemeente. Is er juridisch gezien alleen een moeder, dan krijgt het kind standaard de achternaam van zijn/haar moeder.

Daarnaast is het zo dat als je er bij het eerste kind voor hebt gekozen de achternaam van de vader aan te houden, dit automatisch ook geldt voor de kinderen die hierna geboren worden. Dit om eenheid in het gezin te houden wat betreft de naam. Denk dus goed na over de keuze die je maakt.

Maar wat nou als er twee vaders of twee moeders zijn?

Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat er geen sprake is van een traditionele gezinssamenstelling. Zo kan het bijvoorbeeld zo zijn dat twee vrouwen die een relatie hebben via een donor een kind krijgen. Of dat twee mannen er samen voor kiezen een kind te adopteren. Op dit moment is het zo dat bij twee vrouwen het kind de achternaam krijgt van de vrouw die het kind heeft gebaard (de geboortemoeder). De andere vrouw (de meemoeder) heeft op dat moment nog geen juridische band met het kind. Hierdoor is het niet mogelijk om het kind de achternaam van de meemoeder mee te geven. Dit kan pas als de meemoeder de erkenning heeft geregeld.

Zij de vrouwen getrouwd of hebben zij een geregistreerd partnerschap, dan is er de mogelijkheid om een andere keuze te maken. Is de donor onbekend, dan krijgt het kindje automatisch de naam van de meemoeder. Is de donor wel bekend, dan geldt dat het kind automatisch de naam krijgt van de geboortemoeder. De moeder kunnen hier samen wel een andere keuze in maken.

Bij twee vaders is het weer een ander verhaal. Er is namelijk altijd een juridische moeder. Deze moederschap kan alleen eindigen door adoptie. Besluiten twee mannen een kind te adopteren, dan staat het hen vrij om zelf te kiezen welke achternaam wordt aangehouden. Hierbij is het wel zo dat deze achternaam leidend is als er nog een kindje bij komt.

Wetsvoorstel dubbele achternaam

Het wetsvoorstel dubbele achternaam speelt in op de behoefte om een kind de achternaam van beide ouders te geven. Dit zorgt voor meer verbondenheid met beide ouders. Volgens het wetsvoorstel mag een achternaam uit maximaal twee namen bestaan, die zonder koppelteken worden geschreven. Welke volgorde wordt aangehouden mogen de ouders zelf beslissen. Heb jij nou als ouder zelf al een dubbele achternaam, dan mag je deze twee namen samenvoegen. Uiteindelijk kan dit ervoor zorgen dat kinderen straks een hele lange achternaam hebben. Toch is dit iets dat in het buitenland eigenlijk al heel gewoon is. Of dit in Nederland ook daadwerkelijk gaat gebeuren is nog afwachten. Tot zover is het nog slechts een wetsvoorstel en moeten de Eerste en Tweede Kamer zich hier nog over buigen. Zijn er ontwikkelingen, dan lees je dat natuurlijk op onze website.