Jeugdbeschermers kunnen gezinnen in vechtscheiding niet goed bijstaan

26 mrt, 2024 | Relaties en kinderen
9,5
Klanten vertellen

1299 beoordelingen

De rechter moet bij sommige echtscheidingen zogenaamde jeugdbeschermers inschakelen. De taak van jeugdbeschermers is om de kinderen te beschermen wanneer hun ouders in een vechtscheiding verwikkeld zijn.  Helaas zijn jeugdbeschermers vaak overbelast en lukt het hun niet altijd om langdurige conflicten op te lossen.

Vechtscheidingen zijn moeilijkste zaken voor kinderrechters

Vechtscheidingen zijn emotioneel erg zwaar voor alle betrokkenen. Kinderrechter Susanne Tempel noemt het zelfs de moeilijkste zaken in haar werk. Helaas neemt zowel het aantal vechtscheidingen en de complexiteit ervan toe. De vechtscheidingen zijn zo complex dat veranderingen moeilijk te realiseren zijn. De ruzies zijn al ver gevorderd en partijen staan vaak niet open voor verzoening. In hele complexe gevallen roepen de rechters de hulp in van de jeugdbeschermers. ZIj lopen echter tegen veel problemen aan omdat het eigenlijk al te laat is om nog wat te kunnen betekenen. Ouders gunnen elkaar niets meer.

Overbelaste jeugdbescherming

De jeugdbescherming is overbelast en kan het werk wat er ligt niet aan. Volgens vakbond FNV hebben jeugdbeschermers twee keer zoveel gezinnen onder hun hoede dan eigenlijk verantwoord is. Gemiddeld heeft 60 tot 70 procent van de gezinnen te maken met complexe scheidingen. Jeugdbeschermers kunnen door deze drukte niet de hulp bieden die van ze verlang wordt. Ze moeten gezinnen helpen met afspraken over de omgang met de kinderen, maar ouders houden zich hier vaak niet aan. Er is te weinig tijd om dit goed aan te kunnen pakken.

Klachten tegen jeugdbeschermers

Er worden veel klachten ingediend tegen jeugdbeschermers. Deze klachten komen vaak voort uit de strijdende houding waarin de ouders zich bevinden. Jeugdbeschermers geven aan dat ze soms het gevoel hebben dat hun betrokkenheid het conflict verergert. Ze zouden eigenlijk in een eerder stadium betrokken moeten worden. Ondanks hun inzet worden maar weinig complexe scheidingen positief afgerond.

Hoe nu verder?

Er moet gekeken worden naar andere hulp. Gespecialiseerde hulp moet sneller beschikbaar zijn zodat ouders ondersteund worden in het oplossen van ernstige conflicten. Het is ook belangrijk om onzekerheid over huisvesting weg te nemen, schulden aan te pakken en persoonlijke problemen aan te pakken die het conflict kunnen verergeren. Het is belangrijk om de juiste stappen te nemen de komende jaren. Hulp voor deze gezinnen is enorm belangrijk. Maar nog beter is om het aantal vechtscheidingen te voorkomen!