Proef baanbegeleiding houdt boef niet op rechte pad

24 mei, 2022 | Overig, Politie, Werk en ontslag
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

Ook als ex-gedetineerden na hun straf meteen werk vinden, vallen zij vaak weer terug in hun criminele gedrag blijkt uit onderzoek. Werk vinden na detentie blijkt niet de remedie waarop tot nu toe werd gehoopt.

Intensieve hulp bij het zoeken naar een baan

Ex-gedetineerden die intensief geholpen worden om na hun celstraf een baan te vinden, blijken na twee jaar net zo vaak opnieuw de fout in te gaan als de ex-gedetineerden zonder begeleiding naar werk. Iets meer dan helft van de ex-gedetineerden overtreedt na hun celstraf opnieuw de wet, met of zonder begeleiding naar werk. Deze begeleiding maakt dus nauwelijks verschil. Bij de bajesklanten zonder begeleiding komt 54 procent opnieuw in aanraking met justitie. Bij degenen die wel begeleiding kregen ligt dit percentage op 52 procent.

Op het rechte pad

Dit blijkt na onderzoek in opdracht van het ministerie van Justitie naar een proef die plaatsvond tussen 2016 en 2019. Het kabinet wil namelijk bekijken wat zij kunnen doen om ex-gedetineerden op het rechte pad te houden na een celstraf. Het idee was dat het hebben van werk hierbij een groot verschil zou maken. Om de proef succesvol te laten zijn werd zelfs het gevangenisregime aangepast. Ze hoopten hiermee dat gedetineerden al tijdens hun celstraf meer zouden gaan wennen aan bijvoorbeeld werktijden, verantwoordelijkheden en structuur om problemen na het vrijkomen te voorkomen.

Huisvesting en schulden

Tijdens de proef bleek dat ex-gedetineerden geen probleem hadden met werk zoeken. Alhoewel meer dan de helft schulden heeft en een ‘redelijk tot zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt.’ Toch kwamen de onderzoekers erachter dat het zoeken naar werk niet zozeer het probleem was. Vooral huisvesting was een ding, net als schuldenproblematiek. Hierdoor raakten de ex-gedetineerden vaak snel hun baan weer kwijt. Door problemen met huisvesting, schulden en verslaving waren de begeleiders vooral hier mee bezig, waardoor de begeleiding naar werk een beetje op de achtergrond verdween. Maar liefst 34 procent van de deelnemers viel uit. Voor 21 procent hiervan was hun verslaving de reden, zij werden opgenomen in een verslavingskliniek.

Baan houden

Het houden van een baan bleek aanzienlijk moeilijker dan het vinden van een baan. Gemiddeld werkten de proefpersonen maar 3,3 maanden in twee jaar tijd. In die twee jaar tijd leefden zij 11,6 maanden op een uitkering. Zonder begeleiding waren de cijfers 1,5 maand werk op twee jaar en gebruikten zij bijna even lang een uitkering.

Teleurgesteld

Minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming is teleurgesteld dat de proef niet heeft geleid tot de vooraf gehoopte resultaten. De hoop was dat van de deelnemers aan de proef maximaal tien procent niet opnieuw in aanraking meer zou komen met justitie. Het kosten- batenplaatje viel ook behoorlijk tegen. Zo liepen de kosten op tot 1,2 miljoen, waar de baten niet boven de 416.000 euro uitkwamen. ,,De verwachting was namelijk dat de meeste ex-gedetineerden de hele onderzoeksperiode lang inkomsten zouden hebben. In de praktijk blijkt dit beeld niet te kloppen”, aldus de minister. Weerwind:

Geen vervolg

,,Een groot deel van de ex-gedetineerden blijkt een gedeelte van de onderzoeksperiode zonder enige bron van inkomsten van werk of uitkering te zitten.” De proef krijgt dan ook geen ‘vervolg’, schrijft de minister. Toch blijkt uit eerdere onderzoeken wel dat inkomen een gunstige invloed heeft om ex-gedetineerden weg te houden van het criminele pad. Maar dat hoeft geen baan te zijn, kan ook om een uitkering gaan.