Zijn er wettelijke regels nodig voor een levenstestament?

25 jan, 2024 | Overig
9,5
Klanten vertellen

1344 beoordelingen

Uit promotieonderzoek van Rieneke Stelma-Roorda blijkt dat er wat moet veranderen aan het levenstestament. Op dit moment kunnen vertegenwoordigers misbruik maken van hun volmacht als bepaalde zaken niet goed zijn vastgelegd in een levenstestament. Dit is een onwenselijke situatie en moet wat aan veranderen. De wet biedt in deze situaties amper bescherming.

Wensen vastleggen in levenstestament

Je kan op een gegeven moment in een situatie komen waarin je niet meer zelfstandig je eigen belangen kan behartigen. Dit kan ontstaan door een ongeluk of bijvoorbeeld door de ziekte van Alzheimer. Doordat de bevolking vergrijst zien we dit vaker ontstaan. Om te zorgen dat je wensen dan toch vaststaan kan eerder in je leven een levenstestament maken. Hierin leg je wensen vast voor als er ooit een periode komt waarin je wilsonbekwaam bent. In het levenstestament wijs je vaak iemand aan die al jouw medische, financiële en persoonlijke zaken vertegenwoordigt. Ook zet je vaak specifieke wensen en voorkeuren in het levenstestament. Bijvoorbeeld wat je wilt als je in coma komt te liggen.

Wettelijke regeling

In Nederland is er geen specifieke wettelijke regeling voor een levenstestament. Het levenstestament is een product dat is ontwikkeld door het notariaat. Het is belangrijke dat hier regels voor komen binnen de wet. Het is nu lastig om toezicht te houden op de uitvoering van het levenstestament. Het zal wenselijk zijn om regels te hebben zodat misbruik en wanbeheer kunnen worden voorkomen. Ook is het belangrijk dat men continu in gesprek blijft over het levenstestament. Je leven verandert en daarmee ook vaak je wensen. Ook is dit een mooi moment om met jouw vertegenwoordiger verwachtingen te bespreken. Kan en wil diegene daaraan voldoen? Kortom omdat er nu geen wettelijke regels zijn is het extra belangrijk om zelf de regie te houden over je levenstestament zolang je dit kan doen.