Steeds meer complexe burenruzies

15 sep, 2017 | Buren
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

Het aantal complexe burenruzies lijkt toe te nemen. Dit blijkt uit het feit dat getrainde buurtbemiddelaars steeds vaker moeten helpen bij overlastkwesties.

Geluidsoverlast

Dit blijkt uit cijfers van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De meeste ruzies hebben te maken met geluidsoverlast. In 26 procent van de gevallen heeft de ruzie hiermee te maken. Op de tweede en derde plek staan ergernissen rond huis en tuin en intimidatie met 9 en 8 procent.

Complexe conflicten

Er lijkt een toename te zijn in complexe conflicten. Dit zijn conflicten waarbij er meerdere problemen binnen de betrokken gezinnen spelen. Ook kan het bij een complexe zaak zo zijn dat er sprake is van psychische problemen. Heeft een van de buren problemen op dat vlak, dan kan dat ervoor zorgen dat een ruzie sneller escaleert. Zo’n 20 procent van de burenruzies wordt als complex gezien.

Bemiddelaars

De buurtbemiddelaars van het CCV doen hun best om de burenruzies zo goed mogelijk op te lossen. In totaal zijn er 2.564 bemiddelaars. Vorig jaar hielpen zij ruim 50.000 mensen bij het oplossen van een conflict met de buren. “Mensen zijn niet verplicht om met de buurtbemiddelaar te praten. Als één van de partijen niet wil, dan houdt het op. Maar onze ervaring is dat ze toch vaak het probleem wel op willen lossen. Beiden krijgen de kans om hun verhaal te vertellen. Daarna gaan we samen op zoek naar een compromis. In 70 procent van de gevallen komen we tot een goede oplossing. In 30 procent van de gevallen lukt dit niet. Dan kunnen mensen vervolgens terecht bij de politie of rechtsbijstand”, zo zegt Frannie Herder van het CCV.

Nieuwe aanpak

De buurtbemiddelaars zijn onderdeel van de nieuwe wet voor de aanpak van woonoverlast die sinds 1 juli 2017 is ingegaan. Buurtbemiddeling is nu een eerste stap om problemen tussen buren op te lossen. 65 procent van de gemeenten maakt gebruik van bemiddelaars