De vakanties zijn begonnen. Het lijkt een periode van relaxen en ontspanning, maar toch brengt de vakantie ook veel stress met zich mee. 40 procent van de werkende Nederlanders heeft extra stress in de periode voor zij op vakantie gaan.

Overdacht

De Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO) deed een onderzoek naar vakantiestress, waarbij meer dan vijfhonderd werkende Nederlanders werden ondervraagd. De stress die de werkenden ervaren heeft veel te maken met het afronden van werkzaamheden, maar ook met overdracht. Bijna een derde van de ondervraagden vindt de overdracht chaotisch of geeft aan dat er eigenlijk helemaal niemand is aan wie het werk kan worden overgedragen. Het gevolg hiervan is dat zij op vakantie toch nog met hun werk bezig zijn om in de gaten te houden of alles wel goed gaat. Telefoontjes worden aangenomen en de mail wordt regelmatig bekeken. Niet helemaal de bedoeling van vakantie!

Overwerken

60 procent van de werkenden heeft wel altijd iemand aan wie zij hun werk goed kunnen overdragen voor ze op vakantie gaan. Bij deze mensen valt de vakantiestress wat werk betreft wel mee. Zzp-ers die hun werk niet kunnen overdragen hebben vaker last van vakantiestress. Om alles toch zo soepel te laten verlopen, over te dragen en af te ronden wordt er veel gebruik gemaakt van strakke planningen en to-do lijstjes. Bij het overdragen van werk zorgt een vierde van de ondervraagden voor een overdrachtsdocument, zodat alles duidelijk is. Daarnaast worden er vaak de laatste werkdag geen afspraken meer ingepland, zodat deze dag gebruikt kan worden om alles goed af te ronden. Helaas lukt dat niet altijd, waardoor 60 procent soms moet overwerken voor ze op vakantie gaan.

Rust

Als alles eenmaal is afgerond of overgedragen is het tijd voor rust. Gelukkig kan meer dan de helft van de werkenden de knop goed omzetten en echt van de vakantie gaan genieten. Is een soepele overdracht er niet, dan is het omzetten van de knop ook ineens een stuk moeilijker. Deze mensen zijn dan ook in hun vakantie vaker bezig met hun werk. Dit zijn vaak ook de mensen die op de laatste avond van hun vakantie al weer de mail gaan bekijken om weer helemaal bij te zijn en die in de eerste week na hun vakantie meer uren maken dan normaal.

Vakantiestress voorkomen

Al met al kun je vakantiestress dus het beste voorkomen door het zorgen voor een goede overdracht. Hierdoor kun je het werk echt uit je hoofd zetten. Plan de laatste dag voor je vakantie geen afspraken meer in en richt je puur op het afronden van lopende zaken en de overdracht. Gebruik hiervoor to-do lijstjes en eventueel een overdachtsdocument als je dat prettig vindt. Maak duidelijke afspraken over je bereikbaarheid op vakantie. Zo voorkom je dat je onnodig gestoord wordt. En tot slot: Geniet!!!