Burgemeester kan actie ondernemen bij burenruzie

03 jul, 2017 | Buren
9,5
Klanten vertellen

1344 beoordelingen

Veroorzaak je overlast? Klagen de buren en komt er geen oplossing? Dan kan de burgemeester zich ermee gaan bemoeien. Vanaf 1 juli 2017 mag de burgemeester besluiten om je tien dagen uit huis te zetten als je overlast veroorzaakt. Dit geldt niet alleen voor mensen in een huurwoning, maar ook bewoners van koopwoningen vallen onder deze regeling.

Goed nieuws

Voor mensen die te maken hebben met langdurige burenruzies is dit goed nieuws. Heb je erg veel last van de buren, dan kun je klagen bij de politie en de gemeente. Na gesprekken en pogingen tot bemiddeling kan een burgemeester met de nieuwe wet tot een zogenaamde gedragsaanwijzing overgaan. Hiermee kan de burgemeester bijvoorbeeld eisen dat de buren geen geluidsoverlast meer mogen veroorzaken. Doen zij dit toch, dan kan er een dwangsom worden opgelegd of er kan een tijdelijk huisverbod gegeven worden.

Nu wel actie?

De vraag is nu of deze nieuwe mogelijkheid door burgemeesters ook gebruikt zal worden. Ook voor deze wet er kwam hadden burgemeester al de nodige mogelijkheden om in te grijpen. Toch wordt er maar zelden actie ondernomen. Vaak blijft het bij praten en bemiddelen. Hopelijk zijn burgemeesters wel bereid de nieuwe maatregel in te zetten als dat nodig is.