9,5
Klanten vertellen

1344 beoordelingen

Tot ergernis van de rechter sleepte zorgverzekeraar Menzis een verzekerde voor de rechter om 14 cent. De polishouder moest zijn eigen risico van 329,14 euro betalen. Hij betaalde netjes de 329 euro, maar weigerde de overgebleven 14 cent over te maken.

Kantonrechter

De Haagse kantonrechter moest zich serieus inlezen in een vordering van 14 cent die AnderZorg (een internetmerk van Menzis) bij de rechtbank had ingediend. De polishouder, die niet kwam opdagen voor deze rechtszaak, moet de 14 cent alsnog betalen.

Eigen risico

Het ging allemaal om het eigen risico van 329,14 euro. Dit bedrag moest de verzekerde over 2018 aan de zorgverzekeraar betalen. De klant betaalde 329 euro, waardoor er een bedrag van 14 cent open bleef staan. De door Menzis ingeschakelde deurwaarder rekende ook nog eens 48,40 euro aan incassokosten, maar hier was de kantonrechter het niet mee eens. “Gedaagde heeft immers voldaan aan de aanmaning door voor het uitbrengen van de dagvaarding het overgrote deel van het bedrag te voldoen”, zo sprak de rechter.

Standje

De verzekeraar kreeg dus gelijk, maar kreeg nog wel een standje. “Ik kan u weliswaar niet het recht ontzeggen om een dergelijk bedrag in rechte te vorderen, maar dat laat onverlet dat het voeren van een gerechtelijke procedure voor de inning van een zeer gering bedrag niet is bedoeld”, sneert de kantonrechter in haar uitspraak.