Verzet tegen stilzwijgende verlenging van uithuisplaatsing jongeren

05 feb, 2024 | Geen categorie
9,5
Klanten vertellen

1344 beoordelingen

Jeugdrechtadvocaten zijn kwaad. Ze zetten zich in voor ouders waarvan de kinderen uit huis zijn geplaatst. Volgens de jeugdrechtadvocaten worden duizenden ouders jaarlijks buitengesloten wanneer de uithuisplaatsing van hun kinderen wordt verlengd. Dit kan niet zomaar.

Proefproces

Jeugdrechtadvocaten starten een proefproces tegen de rechters die deze verlenging zonder ouderinspraak toestaan. Op zich werkt het zo dat ouders een brief ontvangen vlak voor de jaarlijkse verlenging van de uithuisplaatsing. In deze brief wordt gemeld dat ouders het zelf moeten aangeven wanneer ze willen dat de rechtbank de verlenging tijdens een zitting beoordeelt. Soms ontvangen gezinnen de brief niet of ze begrijpen niet wat er van hen gevraagd wordt. Zij missen dan de kans om de uithuisplaatsing aan te vechten.

Schatting aantallen

Het is niet bekend hoe vaak een uithuisplaatsing zonder overleg met de ouders verlengd wordt. De schatting is echter dat het duizenden ouders overkomt. Kinderrechter Bart Tromp stelde laatst dat deze procedure niet volgens de wettelijke regels plaatsvindt. Echter lijken duidelijke wettelijke regels te ontbreken. Daarom gaan verschillende rechtbanken ermee door ondanks de luidende kritiek.

Dit moet anders!

Advocaten Mieke Krol en Richard Korver vinden dat dit niet langer kan. Ze willen verandering afdwingen! Ouders staan vaak lijnrecht tegenover de jeugdbescherming en weten niet wat ze kunnen doen. Soms hebben ze daarvoor ook niet de volledige of juiste informatie ontvangen. En sommige ouders zijn gewoonweg niet in staat zichzelf te verdedigen. Het proefproces wordt betaald uit een stichting. De advocaten geven aan dat het juist in deze tijden waarin er lange wachtlijsten zijn binnen de jeugdzorg extra belangrijk is om verlenging van uithuisplaatsing kritisch te beoordelen.