Vrouwen vaker in bijstand of WW

20 dec, 2016 | Uitkeringen
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

Vrouwen zijn vaker dan mannen afhankelijk van een bijstands- of ww-uitkering. De Inspectie Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid (SZW) geeft zelfs aan dat vrouwen relatief “oververtegenwoordigd” zijn in de sociale zekerheid.

Volgens de SZW komt dit grotendeels doordat vrouwen kritischer zijn bij het solliciteren naar een baan. Zo zouden vrouwen (zeker als zij kinderen hebben) minder bereid zijn om op onregelmatige tijden te werken. Ook is een langere reistijd van en naar het werk voor vrouwen vaker een struikelblok.

Weer aan het werk

In 2015 lukt het 8 procent van de vrouwen om vanuit de bijstand voor minstens drie maanden werk te vinden. Bij mannen lag dit percentage op 11 procent. Vanuit de WW lukt het een op de drie vrouwen om weer aan de slag te komen. Bij mannen was dit aantal bijna vier op de tien. De werkloosheid onder vrouwen is 6,7 procent. Bij mannen ligt dit percentage op 5,9 procent.

Druk

Mannen die gebruik maken van een uitkering ervaren meer druk uit hun omgeving om werk te zoeken dan vrouwen, zo zegt het SZW. Bij vrouwen met kinderen geeft 56 procent aan die druk te voelen. Bij mannen ligt dit aantal op 75 procent.

Conclusie

In Inspectie SZW komt tot de conclusie dat mannen en vrouwen wellicht een andere re-integratieaanpak nodig hebben. Vrouwen zouden wellicht gebaat zijn bij meer activerende en motiverende hulp. Hierbij speelt ook het zoeken naar kinderopvang een rol.