Doordat de brief om verjaring te voorkomen niet aan de wettelijke eisen voldoet, dreigen meer dan tweeduizend claims van het UWV te verjaren. Het UWV probeert dit recht te trekken door nieuwe brieven te versturen om de verjaring tegen te houden.

Onterechte uitkeringen

Deze grote fout van het UWV kwam aan het licht toen een man uit Friesland ruim 20.000 euro aan onterecht ontvangen uitkeringen niet hoefde terug te betalen, omdat de instantie geen goede administratie bijhield wat betreft verzonden brieven. Toen de zaak voor de rechter kwam beweerde de man dat hij brieven van het UWV nooit zou hebben ontvangen. Toen het UWV vervolgens niet kon bewijzen dat zij de brieven wel hadden verstuurd, kon de rechter niet anders dan hierin mee gaan.

11,8 miljoen euro

Een aantal jaren geleden is de procedure voor het versturen van brieven flink aangescherpt. Toch liggen er nog 2425 claims van terug te vorderen uitkeringen ter waarde van 11,8 miljoen euro, waarbij de brieven voor 2016 zijn verstuurd. Al deze brieven voldoen niet aan de wettelijke eisen en zijn dus niet rechtsgeldig. Het UWV is begonnen met het versturen van nieuwe brieven, die wel aan deze eisen voldoen. Het is echter niet uit te sluiten dat rechters hier geen genoegen mee nemen en de vorderingen alsnog komen te vervallen.

Onterechte bijstand

Het UWV en de overheid werden ruw wakker geschud toen onlangs in het nieuws kwam dat een man uit Rotterdam 35.000 euro aan onterecht ontvangen bijstand mag houden, omdat de claim was verjaard en er niet de juiste procedures waren gevolgd om verjaring te voorkomen. Hierdoor besloten UWV, SVB, VNG, Inspectie SZW en de Belastingdienst hun kennis te delen, om dit soort dingen in de toekomst te voorkomen.