Afgelopen tijd ontstond er een flinke discussie over het plan om een taakstrafverbod op te leggen. De overheid maakte bekend dat mensen die geweld plegen tegen politieagenten, ambulancemedewerkers, BOA’s of anderen die een publieke taak uitvoeren er niet meer met een taakstraf vanaf mogen komen. Zij worden harder aangepakt en een taakstraf hoort daar niet bij.

Avondklokrellen

Dit besluit kwam na de ongeregeldheden rond de avondklokrellen en is ondertussen ook al in de praktijk gebracht. Relschoppers die geweld gebruikten of zich agressief gedroegen tegen agenten kregen een celstraf opgelegd. Daarnaast besloten minister Sander Dekker van Rechtsbescherming en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid een wetsvoorstel voor een uitgebreider taakstrafverbod naar de Tweede Kamer te sturen.

Discussie

Al snel barstte de discussie los over dit onderwerk. Ten eerste waren er de rechters. Zij gaven aan dat het taakstrafverbod het hen onmogelijk maakt om de omstandigheden te laten meewegen in het vaststellen van de straf en de gevolgen hiervan op het verdere leven van de dader. Volgens hen zorgt een taakstrafverbod ervoor dat er minder sprake kan zijn van maatwerk, terwijl dat juist zo belangrijk is. Ook de Raad van State heeft kritiek op het plan om taakstraffen in bepaalde gevallen te verbieden. Op dit moment worden misdrijven tegen mensen met een publieke functie al zwaarder bestraft. Ook zij vallen erover dat er met de persoonlijke omstandigheden helemaal geen rekening meer wordt gehouden. Dat is kwalijk. Ook advocaten reageren negatief op het verbod en zien een taakstrafverbod als een motie van wantrouwen richting rechters. De Raad voor de Rechtspraak vindt het ook belangrijk dat rechters de mogelijkheid krijgen om een passende straf op te leggen. Dit wetsvoorstel biedt die mogelijkheid niet.

Wetsvoorstel

Op dit moment is het taakstrafverbod alleen nog een wetsvoorstel of dit ook daadwerkelijk zal gaan gebeuren is nog maar de vraag. Wel bestaat er al een taakstrafverbod bij ernstige zeden- en geweldsmisdrijven.