9,5
Klanten vertellen

1344 beoordelingen

Veel particuliere huurders zitten door de coronacrisis met de handen in het haar. Door het wegvallen van hun inkomen kunnen zij de huur amper opbrengen en vrezen zij een huurverhoging. Zij doen dan ook een oproep aan de verhuurders: Geen huurverhoging dit jaar!

Zzp’ers

Ook het Gezamenlijke Particuliere Huurders Platform (GZHP) heeft huurbazen opgeroepen om de huren dit jaar even te laten voor wat het is. De Woonbond en de Federatie Huurders Commerciële Sector Amsterdam e.o. steunen dit initiatief. Zij geven aan dat er onder de huurders veel zzp’ers en gepensioneerden zijn. Veel zzp’ers zien hun inkomsten inzakken en de pensioenen van gepensioneerden zijn bevroren. Zij kunnen een huurverhoging momenteel simpelweg niet betalen.

Hoge huren

De meeste van deze huurders huren een huis omdat zij niet kunnen kopen. De huren zijn erg hoog en bedragen soms wel 50% van het besteedbare inkomen. Huren tussen de 1000 en 1500 zijn niet meer op te brengen als iemand terugvalt naar bijstandsniveau.