Vaker uitkering voor jeugdzorgjongere

16 jun, 2016 | Uitkeringen
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Kinderen die in de jeugdzorg terecht komen, hebben als volwassene vaker een uitkering nodig dan kinderen die niet met jeugdzorg in aanraking zijn gekomen. Van alle jongeren met een WaJong (jonggehandicapten uitkering) zat 80% als kind in de jeugdzorg (jeugdzorg wordt ingezet als ouders zelf niet meer in staat zijn voor hun kinderen te zorgen, bij problemen in de opvoeding of bij kindermishandeling.).

WLZ

Uit cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de WLZ (Wet Langdurige Zorg, voorheen AWBZ) wordt voor 90% gebruikt door jongeren die als kind in de jeugdzorg terecht zijn gekomen. Van de jongeren met een bijstandsuitkering zijn vier op de tien bekend met een jeugdzorgachtergrond. De onderzoekers volgden jongeren die in 2011 18 jaar zijn geworden.

Inzet gemeenten

Gemeenten zien steeds dezelfde gezichten aan het loket. In vergelijking met jongeren zonder een jeugdzorgachtergrond vragen jongeren uit de jeugdzorg sneller een uitkering aan. Ook doen zij eerder een beroep op het WLZ. Het CPB vindt dat gemeenten moeten weten dat kinderen uit de jeugdzorg vaker een uitkering aanvragen. Zo kan er tijdens de jeugdzorg al meer gedaan worden om deze jongeren na hun 18e aan het werk te helpen. Gemeenten zorgen er zo voor dat ze minder geld kwijt zijn aan uitkeringen wanneer deze jongeren volwassen zijn.

Jeugdzorg

Sinds de decentralisatie in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Tot op heden was er nog geen onderzoek gedaan in hoeverre jongeren uit de jeugdzorg een uitkering of inkomensondersteuning aanvragen. Om deze reden kwam het CPB met het onderzoek ‘Op eigen benen?’
Een woordvoerder van het CPB legt uit waarom het zo goed is dat de gemeenten nu verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg: “Als je je ervan bewust bent dat je een jongere uit de jeugdzorg later weer bij het loket ziet, kun je daarop anticiperen. Gemeenten kennen de achtergrond van die persoon dan al en kunnen beter helpen als er problemen ontstaan.” Het CPB adviseert gemeenten om meer samen te werken met scholen. Veel kinderen uit de jeugdzorg komen in het speciaal onderwijs terecht. Scholen kunnen samen met gemeenten de problemen uit de jeugdzorg aanpakken.