9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Ondernemers hebben het zwaar in deze moeilijke periode. De overheid komt met een noodplan om hen hier doorheen te helpen. Toch zitten veel bedrijven aan te hikken tegen vaste lasten zoals vakantiegeld en winstuitkeringen. Er wordt nu gekeken of het een mogelijkheid is om de betaling hiervan op te schorten. Hier door kan het dus zijn dat vakantiegeld later wordt uitbetaald. Dit geldt puur voor bedrijven die niet genoeg hebben aan de geboden hulp van het kabinet.

Opschorten vakantiegeld

Voor sommige bedrijven komen de maatregelen van de overheid te laat. “We kijken hoe we bij die groep kunnen zorgen voor meer liquide middelen. Een van de opties is dat bedrijven uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Maar ook het opschorten van vakantiegeld en winstuitkeringen ligt op tafel”, aldus Zakaria Boufangacha van de FNV.

Kleine ondernemers

Vooral kleine ondernemers hebben het zwaar. Zij hebben de wens uitgesproken om de mogelijkheid te krijgen het vakantiegeld later te betalen. Deze mogelijkheid wordt nu onderzocht, waarbij ook wordt bekeken welke bedrijven dit echt nodig hebben. In de cao voor detailhandel is al opgenomen dat het vakantiegeld in geval van nood een maand later mag worden uitbetaald.

Steun overheid

Het steunpakket van de overheid zorgt ervoor dat bedrijven in nood voor de loonkosten een beroep kunnen doen op het UWV. Tot 90 procent van de loonkosten kan door het UWV worden overgenomen. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hopen dat de vakantieregeling hier ook onder kan vallen. Of dit ook zo is, is op dit moment nog niet duidelijk, aangezien de regeling nog verder uitgewerkt moet worden.