In de afgelopen drie jaar is het aantal familieruzies flink gestegen. De meeste ruzies gaan hierbij over geld of erfenissen. Had in 2013 33 procent geen contact meer met een of meer familieleden, dit jaar is dat gestegen tot 47 procent.

Dit blijkt uit onderzoek van Netwerk Notarissen. Uit het onderzoek komt tevens dat de meeste ruzies gaan over geld of erfenissen. Ook lenen veel mensen geld van hun familie, waardoor later weer ruzie ontstaat.

Broer en zus

Broers en zussen maken relatief vaak ruzie met elkaar. In 67 procent van de gevallen wordt het contact binnen families verbroken tussen broers en zussen. Vooral als de ouders wat ouder worden en er meer zorg nodig is gaat het vaak fout tussen broers en zussen. Ruzie aan het sterfbed is hierbij geen uitzondering.

Ouders en kinderen

Ook tussen ouders en kinderen gaat het niet altijd even goed. Bij 16 procent van de verbroken familiebanden gaat het om ouders en kinderen die door ruzie geen contact meer met elkaar hebben. Het gaat hierbij zelfs zover dat 13 procent van de ouders aangeeft de kinderen te willen onterven. Dit geldt ook voor ouders die nog wel contact hebben met hun kinderen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de kinderen op geld belust zijn.

Zorg voor ouderen

Een ander belangrijk punt dat uit het onderzoek naar voren kwam is dat kinderen er absoluut niet op zitten te wachten om hun ouders te moeten verzorgen. 91 procent van de kinderen gaf aan dit niet te zien zitten. 15 procent geeft aan dat verzorging van ouderen een taak voor de overheid is. Opvallend in een tijd waarin de overheid het beleid voert om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat kinderen de verzorging wel op zich willen nemen, maar dit blijkt dus weinig draagkracht te hebben.