Verhuurders opgelet: huurbescherming voor huurder

29 jun, 2021 | Overig, Wonen
9,5
Klanten vertellen

1344 beoordelingen

Het gebeurt steeds meer dat een woning wordt gekocht als investering. De woning wordt vervolgens verhuurd. Het verhuren van een woning kan natuurlijk heel interessant zijn. Als verhuurder is het echter wel belangrijk om er rekening mee te houden dat een huurder goed beschermd is door de wet, en de wettelijke regels dwingend zijn. Je mag van die regels dus niet afwijken in de huurovereenkomst.

Overeenkomst voor bepaalde tijd

Een huurovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk een bepaalde termijn van maximaal twee jaar overeen wordt gekomen. Na deze termijn geldt dat de huurovereenkomst overgaat in een contract voor onbepaalde tijd. Je kunt dus maar één bepaalde termijn overeenkomen. Binnen deze twee jaar kan de huurder wel tussentijds opzeggen, maar de verhuurder niet.

Beëindiging overeenkomst

Een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan alleen worden beëindigd als huurder en verhuurder dit allebei willen of er een wettelijke opzeggrond is. De wettelijke opzeggronden zijn bijvoorbeeld slecht huurderschap en dringend eigen gebruik. De bewijslast voor deze gronden ligt bij de verhuurder en het is niet eenvoudig dit aan te tonen. Daarnaast moet ontbinding van de huurovereenkomst altijd via de rechter, tenzij de huurder instemt met de beëindiging.

Gebreken

Daarnaast ben je als verhuurder verplicht om gebreken aan de woning te herstellen. Ook als huurder de woning in een al slechte staat heeft geaccepteerd. Je kunt je er als verhuurder dus niet op beroepen dat de huurder wist van de gebreken voordat hij de huurovereenkomst heeft getekend. Zelfs niet als de huurprijs op de staat van de woning is afgestemd.

Huurprijs

Ook voor de huurprijs gelden regels. Als je een huurprijs onder de liberalisatiegrens afspreekt, in 2021 is dit €752,33 kale huur, zijn de regels erg strikt. De overheid kan dan bepalen welke maximale jaarlijkse huurverhoging mag worden doorgevoerd en kan de huurder de huurprijs laten toetsen door de Huurcommissie.